VERKOOPVOORWAARDEN


 Algemene verkoopvoorwaarden van de PRESTASHOP-winkel https://addons.prestashop.com/fr/ verrijkt met bedrijfsinformatie

1. Toepassingsgebied


 Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop gedaan door een natuurlijke persoon (hierna de "KLANT") op de website https: //www.truelove-shop.nl / (hierna de "SITE" ) bij ABEILTON, SAS, geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 90311474200013, met maatschappelijke zetel te 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER, Frankrijk, e-mail: contact @ truelove -shop.fr (hierna de "VERKOPER").

BELANGRIJK Elke bestelling die op de Site wordt geplaatst, impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van deze algemene voorwaarden

 U heeft de mogelijkheid om u gratis in te schrijven op de BLOCTEL telefonische oppositielijst (www.bloctel.gouv.fr) om niet langer telefonisch gecontacteerd te worden door een professional met wie u geen lopende contractuele relatie hebt, in overeenstemming met de wet nr. 2014-344 van 17 maart 2014 met betrekking tot verbruik. Elke consument kan zich gratis abonneren op deze lijst op de site https://conso.bloctel.fr/index.php/inscription.php.

 

 

 

2. Definities


Onderstaande begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

"KLANT": verwijst naar de medecontractant van de VERKOPER, die garant staat voor de kwaliteit van de consument zoals gedefinieerd door de Franse wet en jurisprudentie. Als zodanig wordt uitdrukkelijk bepaald dat de KLANT buiten elke gebruikelijke of commerciële activiteit handelt.

"LEVERING": verwijst naar de eerste presentatie van de door de KLANT bestelde PRODUCTEN op het leveringsadres dat bij de bestelling is opgegeven.

"PRODUCTEN": verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de SITE.

TERRITORY”: verwijst naar het vasteland van FRANKRIJK (exclusief DOM / TOM).

  

 

3. Doel


Deze Algemene Voorwaarden regelen de verkoop door de VERKOPER aan zijn KLANTEN van de PRODUCTEN.

De KLANT is duidelijk geïnformeerd en erkent dat de SITE gericht is op consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden. De verkoop van de aangeboden producten betreft alleen hoeveelheden die verenigbaar zijn met particulier individueel gebruik.

 

  

4. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

De KLANT stemt ermee in deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen en te aanvaarden, alvorens te betalen voor een bestelling van PRODUCTEN die op de SITE zijn geplaatst.

Deze Algemene Voorwaarden worden onderaan elke pagina van de SITE verwezen door middel van een link en moeten geraadpleegd worden alvorens de bestelling te plaatsen. De KLANT wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden en af ​​te drukken en een kopie te bewaren.

De VERKOPER raadt de KLANT aan om voor elke nieuwe bestelling de Algemene Voorwaarden te lezen, waarbij de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing is op elke nieuwe bestelling van PRODUCTEN.

Door op de eerste knop te klikken om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT de Algemene Voorwaarden zonder beperking of voorwaarde gelezen, begrepen en aanvaard te hebben.


 

5. Aankoop van producten op de SITE

Om een ​​PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT minstens 18 jaar oud zijn en handelingsbekwaam zijn of, als hij minderjarig is, het akkoord van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen rechtvaardigen.

De KLANT zal worden gevraagd om informatie te verstrekken waarmee hij kan worden geïdentificeerd door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld om de bestelling van de KLANT door de VERKOPER te laten verwerken. De KLANT kan de status van zijn bestelling op de SITE controleren. De opvolging van LEVERINGEN kan, indien nodig, gebeuren met behulp van de online tracking tools van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook op elk moment contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail, op contact@truelove-shop.nl, om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling.

De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de KLANT te vragen om zijn identiteit, zijn geschiktheid en de meegedeelde informatie met alle geschikte middelen te bevestigen.

 

 

 

6. Bestellingen

Artikel 6.1 Productkenmerken

 

 De VERKOPER verbindt zich ertoe de essentiële kenmerken van de PRODUCTEN te presenteren (op de informatiebladen die beschikbaar zijn op de SITE) en de verplichte informatie die de KLANT volgens de toepasselijke wetgeving moet ontvangen.

De KLANT krijgt toegang tot de details van het product, zoals de presentatie, de afmetingen of de kosten, door op de producten of de artikelbeschrijvingen te klikken.

De foto's van het assortiment van producten in de online winkel laten ze alleen toe om ze te bekijken, ze zijn op geen enkele manier bindende aanbiedingen tot aankoop. Niet-contractuele foto's, kleuren kunnen enigszins variëren afhankelijk van het licht

De KLANT stemt ermee in deze informatie zorgvuldig te lezen alvorens een bestelling op de SITE te plaatsen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de SITE, zijn alle PRODUCTEN die door de VERKOPER worden verkocht, nieuw en voldoen ze aan de huidige Europese wetgeving en normen die van toepassing zijn in Frankrijk.

De VERKOPER biedt zijn klanten een ruime keuze aan artikelen bestemd voor huisdieren. Deze artikelen zijn voorbehouden voor privégebruik (niet-professionele, niet-professionele sporten).


 

Artikel 6.2. Bestelprocedure

 

 Bestellingen voor PRODUCTEN worden rechtstreeks op de SITE geplaatst. Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de KLANT de onderstaande stappen volgen (houd er echter rekening mee dat, afhankelijk van de startpagina van de KLANT, de stappen enigszins kunnen verschillen).

 

 

6.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopopties

 De KLANT moet het (de) PRODUCT(en) van zijn keuze selecteren door op het (de) betreffende PRODUCT(en) te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra het PRODUCT is geselecteerd, wordt het PRODUCT in het winkelmandje van de KLANT geplaatst. Wanneer de KLANT op het pictogram van een supermarktkarretje klikt, wordt het product in een virtuele mand geplaatst. Deze laatste kan dan zoveel PRODUCTEN aan zijn mandje toevoegen als hij wil.

 

6.2.2. Bestellingen

Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in zijn mandje zijn geplaatst, moet de KLANT op het mandje klikken en controleren of de inhoud van zijn bestelling correct is. Het mandje is toegankelijk op de website rechtsboven in het scherm door op het pictogram van een supermarktkarretje te klikken.

Indien de KLANT dit nog niet heeft gedaan, wordt hij verzocht zich te identificeren of zich te registreren.

Reeds geregistreerde klanten kunnen hun gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om hun opgeslagen informatie automatisch te gebruiken om hun bestelling te plaatsen

 

Zodra de KLANT de inhoud van het winkelmandje heeft gevalideerd en geïdentificeerd / geregistreerd, wordt automatisch een online formulier ingevuld met een samenvatting van de prijs, toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, de leveringskosten.

 

De KLANT wordt verzocht de inhoud van zijn bestelling te controleren (inclusief de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde PRODUCTEN, het factuuradres, het leveringsadres, de betaalmiddelen en de prijs) alvorens zijn inhoud te bevestigen, en indien nodig veranderingen. De KLANT moet ook de gekozen LEVERING-modus selecteren, met de keuze van het relaispunt in geval van LEVERING op een relaispunt.

De KLANT kan dan overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle informatie te verstrekken die nodig is voor de facturering en LEVERING van de PRODUCTEN. Met betrekking tot de PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke referenties wanneer de juiste opties zijn geselecteerd. De geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is voor een goede verwerking van de bestelling. De KLANT moet voor betaling op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" klikken nadat hij vooraf zijn betalingsmethode heeft geselecteerd en heeft gevalideerd dat met deze Algemene Voorwaarden rekening is gehouden. De bestelling is voltooid zodra de klant op de knop "Betalen" klikt na het invoeren van zijn gegevens, en de 3D Secure-bevestiging met zijn bank is gevalideerd**, dit in het geval van betaling met creditcard. Een betaling per cheque of overschrijving geldt als een bestelling na validatie van de goede ontvangst op de bankrekening van de VERKOPER. Er wordt dan een vast bod uitgebracht. Alleen cheques uitgegeven door een Franse bank worden geaccepteerd.

 ** Betalingen met creditcard worden geverifieerd met behulp van het 3-D Secure-systeem. Na validatie van uw bankgegevens ontvangt de KLANT een melding op de aanvraag van zijn bank. De KLANT kan zich dan identificeren aan de hand van een wachtwoord of zijn vingerafdruk, of elk ander beveiligingssysteem dat door zijn bank wordt gevraagd. Zodra de authenticatie is gevalideerd, is de bestelling van de KLANT definitief: de KLANT ontvangt een bevestigingsmail. Voor vragen over 3-D Secure wordt de KLANT uitgenodigd om rechtstreeks contact op te nemen met zijn bank.

Indien de KLANT geen bevestigingsmail ontvangt, wordt de KLANT uitgenodigd om zijn spam te raadplegen of van browser te veranderen.


6.2.3. Ontvangstbevestiging

 Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn voltooid, verschijnt er een pagina op de SITE om de ontvangst van de bestelling van de KLANT te bevestigen. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het e-mailadres dat is opgegeven via het registratieformulier correct is.

 

De VERKOPER stuurt geen orderbevestiging per post of fax.

 

 

6.2.4. Facturering

 

Tijdens de bestelprocedure moet de KLANT de informatie invoeren die nodig is voor de facturering (het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld om de bestelling van de KLANT door de VERKOPER te laten verwerken).

De KLANT moet in het bijzonder alle informatie met betrekking tot de LEVERING duidelijk vermelden, in het bijzonder het exacte LEVERINGSadres, evenals een eventuele toegangscode tot het LEVERINGSadres.

De KLANT moet ook het gekozen betaalmiddel specificeren.

Noch het bestelformulier dat de KLANT online opstelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail naar de KLANT stuurt, vormt een factuur. Ongeacht de gebruikte bestel- of betalingsmethode, ontvangt de KLANT het origineel van de factuur bij LEVERING van de PRODUCTEN, in het pakket. De KLANT kan vragen om de factuur niet in het pakket op te nemen in het geval van LEVERING van een geschenk, evenals de VERKOPER die door de KLANT is geïnformeerd dat het pakket een geschenk is, kan anticiperen en de factuur niet in het pakket kan plaatsen. De KLANT kan te allen tijde verzoeken om de originele factuur op te sturen, binnen de wettelijke bewaartermijn.

 

6.3. Datum van de bestelling

 

De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de online ontvangst van de bestelling bevestigt. De op de SITE aangegeven deadlines beginnen pas op deze datum te lopen.

 

6.4. Prijs

 

Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de SITE de prijzen weergegeven in euro, inclusief alle belastingen, evenals de toepasselijke leveringskosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, het LEVERINGSadres en de vervoerder of de gekozen modus van vervoer).

De prijzen omvatten in het bijzonder de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het tarief dat van kracht is op de datum van de bestelling. Elke wijziging in het toepasselijke tarief kan van invloed zijn op de prijs van de PRODUCTEN vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe tarief.

De leveringskosten worden aangegeven bij de betaling of bij het raadplegen van het winkelmandje.

Tijdens het bestelproces geeft de VERKOPER aan de KLANT de mogelijke verzendformules voor de gekochte PRODUCTEN aan. Verzendkosten worden berekend op basis van de bezorgmethode. Het bedrag van deze kosten zal door de KLANT worden betaald bovenop de prijs van de gekochte PRODUCTEN. Details van de leveringskosten staan ​​vermeld op de WEBSITE.

Op het grondgebied van de Europese Unie is de levering vrijgesteld van douanerechten. Voor levering aan een land buiten de Europese Unie, in het bijzonder in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, moet de KLANT eventuele douanerechten, belastingen en andere belastingen zelf betalen. De leveringstarieven voor Corsica worden aangegeven wanneer de KLANT het Corsica-adres meedeelt. De KLANT wordt uitgenodigd om het exacte leveringsadres in te voeren op het moment van aankoop. Elke latere wijziging van een leveringsadres die tot extra kosten voor de VERKOPER leidt, wordt doorberekend aan de KLANT. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren zodat de KLANT zijn bestelling opnieuw plaatst door de juiste informatie in te voeren.

Het toepasselijke btw-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT, het tarief dat op de factuur staat.

De prijzen van de leveranciers van de VERKOPER zijn onder voorbehoud. Bijgevolg kunnen de prijzen die op de SITE worden vermeld, wijzigen. Ze kunnen ook worden gewijzigd in het geval van speciale aanbiedingen of verkopen.

De aangegeven prijzen zijn geldig, behoudens grove fouten. De toepasselijke prijs is die aangegeven op de SITE op de datum waarop de bestelling door de KLANT wordt geplaatst.

 

6.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN


De professional verbindt zich ertoe het PRODUCT op de aan de KLANT aangegeven datum of binnen de termijn te leveren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

De onbeschikbaarheid van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. KLANTEN kunnen ook op de hoogte worden gebracht van de herbevoorrading van een PRODUCT door de VERKOPER. In elk geval, als de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het moment van de bestelling, verbindt de VERKOPER zich ertoe de KLANT onverwijld op de hoogte te stellen als het PRODUCT niet beschikbaar is.

In het geval dat een PRODUCT niet beschikbaar is, kan de VERKOPER, en indien de partijen overeenkomen, een alternatief PRODUCT aanbieden van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, aanvaard door de KLANT. De VERKOPER is bevoegd op zijn kosten deelleveringen te doen, indien deze maatregel voor de KLANT mogelijk is.

In het geval dat de VERKOPER het bestelde PRODUCT niet kan leveren omdat de VERKOPER niet door zijn leveranciers wordt geleverd om redenen waarvoor hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden, kan de VERKOPER zich terugtrekken uit dit contract. In dit geval zal de VERKOPER de klant onmiddellijk informeren en hem een ​​vergelijkbaar product aanbieden.

Indien de KLANT beslist om zijn bestelling van niet-beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal hij uiterlijk binnen dertig (30) dagen na betaling alle betaalde bedragen voor niet-beschikbare PRODUCTEN terugkrijgen.

 

6.6. Cadeau artikelen


Artikelen die onderwerp kunnen zijn van aanbiedingen (bijvoorbeeld: een 110 cm zwarte Walk-leash aangeboden vanaf € 90 aankoop inclusief btw exclusief verzendkosten) kunnen niet worden geclaimd buiten de periodes van de aanbiedingen, termijnen vermeld op de website. Bij gebreke van een aangegeven termijn is het aanbod geldig op het moment van validatie van de bestelling.

Indien de voorraad onvoldoende is, zal de VERKOPER de KLANT hiervan op de hoogte stellen en het aanbod van de bestelling intrekken. De KLANT heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen alvorens te verzenden.

De aanbieding is alleen actief als de KLANT de op de website aangegeven kortingscode invoert. Elk verzoek om de aanbieding toe te voegen na de validatie van de bestelling is alleen mogelijk als het pakket nog niet in voorbereiding is en als de aanbieding nog in uitvoering is op het moment van de aanvraag. Indien het pakket in voorbereiding en/of verzending is, kan er geen orderwijziging nodig zijn.

De actie-aanbieding is alleen geldig voor het product dat expliciet op de website wordt vermeld, een omruiling met een ander product is mogelijk niet vereist. De actie-aanbieding is exclusief verzendkosten. Bij retournering van een bestelling dient de gehele bestelling geretourneerd te worden om vergoeding van de verzendkosten te verkrijgen. Als de KLANT besluit om het artikel onder de actieaanbieding te houden en de rest van zijn bestelling terug te sturen, blijven de verzendkosten zijn verantwoordelijkheid en worden deze niet terugbetaald.

 

 

7. Betaling


7.1. BetaalmiddelenDe KLANT kan zijn PRODUCTEN online op de SITE betalen volgens de middelen die door de VERKOPER worden aangeboden.

De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij over alle benodigde machtigingen beschikt om het gekozen betaalmiddel te gebruiken.

 

De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de online verzonden gegevens als onderdeel van de online betaling op de SITE te garanderen.

Als zodanig wordt gespecificeerd dat alle betalingsinformatie die op de SITE wordt verstrekt, wordt verzonden naar de SITE-bank en niet wordt verwerkt op de SITE.

De producten kunnen worden betaald met creditcard, maar ook per cheque of bankoverschrijving. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om exclusief bepaalde soorten betalingen te aanvaarden, afhankelijk van de bestelling of de leveringsmethode gekozen door de klant. Het is niet mogelijk om contant te betalen. Alleen cheques uitgegeven door een Franse bank worden geaccepteerd.

 

Betalen via overschrijving is mogelijk. De opzegtermijn (vooraanmelding) wordt teruggebracht tot één dag. Als de banken kosten in rekening hebben gebracht, behoudt de VERKOPER zich het recht voor om deze door te berekenen aan de KLANT, vooral in het geval van onbetaalde afschrijvingen omdat de rekening rood is of een fout in de doorgegeven bankgegevens.

Bankgegevens: vraag om bankgegevens per e-mail naar contact@truelove-shop.nl, zodat de VERKOPER op de hoogte is van de bestelling, het totaal inclusief belasting in het winkelmandje van de KLANT kan bevestigen, de overschrijving kan aanwijzen en valideren, en verzending zo snel mogelijk

Bij betaling met creditcard wordt het bedrag gedebiteerd volgens de geldende bankverwerkingstijden. De VERKOPER accepteert betalingen met Visa, MasterCard en creditcard. Betalingen zijn beveiligd met SSL-codering van banktransacties. PAYPLUG 3D-beveiligde betalings- en authenticatieoplossing


 

 

 

 7.2. Betaaldatum

 In het geval van een eenmalige betaling met een creditcard, wordt de rekening van de KLANT gedebiteerd zodra de bestelling van de PRODUCTEN op de SITE is geplaatst.

 

Indien de KLANT beslist om zijn bestelling van niet-beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal de terugbetaling gebeuren in overeenstemming met de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden.

 

En cas de paiement unique par carte de crédit, le compte du CLIENT sera débité dès la commande de PRODUITS passée sur le SITE.

Si le CLIENT décide d’annuler sa commande de PRODUITS indisponibles, le remboursement s’effectuera conformément au dernier paragraphe de l’article 5.5 des présentes Conditions Générales.

7.3. Vertraging of weigering van betaling

 Als de bank weigert een kaart of ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de Klantenservice van de VERKOPER om de bestelling te betalen met een ander geldig betaalmiddel.

 

In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of andere, de overdracht van de door de KLANT verschuldigde geldstroom onmogelijk blijkt te zijn, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de verkoop automatisch beëindigd.

 

7.4 Kortingscodes en cadeaucodes

Bij gebruik van een kortingscode of een cadeaucode gelden de geldende gebruiksvoorwaarden zoals het minimum bestelbedrag, de geldigheidsduur etc. moet worden waargenomen. Bij de betreffende code staat de bijbehorende informatie vermeld. In alle gevallen kan er slechts één code per bestelling en per klant aanvaard worden. Contante betaling en daaropvolgende compensatie bij eerdere bestellingen is niet mogelijk. Het doorverkopen van de codes is verboden.

In het geval van een verzoek tot terugzending van een artikel dat aanvankelijk geleverd is met een lopende actie "gratis levering" (dus zonder leveringskosten) of enige andere actie: de KLANT wordt geïnformeerd dat een actie slechts eenmalig geldig is. een bepaalde bestelling. Het retourneren van een artikel, gevolgd door de bestelling van een nieuw artikel (bijvoorbeeld als vervanging) dat geen enkele aanbieding vermeldt, geeft geen recht op gratis levering of op de promotie van de eerste bestelling, voor deze tweede opdracht of voor volgende opdrachten.


 

8. Bewijzen en archiveren

Elk contract dat met de KLANT wordt gesloten en dat overeenkomt met een bestelling voor een bedrag van meer dan 120 euro inclusief btw, wordt door de VERKOPER gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar in overeenstemming met artikel L. 213-1 van het consumentenwetboek.

De VERKOPER stemt ermee in deze informatie te archiveren om transacties te controleren en op verzoek van de KLANT een kopie van het contract te produceren.

In het geval van een geschil zal de VERKOPER kunnen bewijzen dat zijn elektronische volgsysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transactie garandeert.

 

9. Eigendomsoverdracht

De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot hun volledige betaling door de KLANT.

De bovenstaande bepalingen sluiten niet uit dat het risico van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN waarop de reservering betrekking heeft, wordt overgedragen aan de KLANT, op het moment van ontvangst door hem, of door een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is. evenals het risico van schade die ze kunnen veroorzaken.

 

 

 

10. Verzending:

De PRODUCTVERZENDING-methoden worden hieronder gegeven en zijn toegankelijk in het gedeelte "Levering" onderaan elke pagina van de SITE via een hypertekstlink.

 

Tijd om te bezorgen

De deadlines voor het voorbereiden van een bestelling en het opstellen van de factuur, voordat de PRODUCTEN in voorraad worden verzonden, worden vermeld op de SITE. Bestellingen worden gemiddeld binnen 24 tot 48 uur verzonden, afhankelijk van de dag waarop de bestelling is geplaatst. Deze termijnen zijn exclusief weekends of feestdagen (zaterdag, zondag, feestdagen, feestdagen, uitzonderlijke sluitingen, 26 december en feestdagen op Goede Vrijdag in de Elzas Moezel) en onder voorbehoud van betaling van de volledige bestelling. Naast de levertijd staan ​​hieronder de levertijden vermeld.

In het geval dat, om technische of IT-redenen, het relaispunt van de vervoerder niet is gevalideerd door de KLANT op de WEBSITE, of voor enig ander computerprobleem dat wordt aangetroffen met de server van de vervoerder buiten de WEBSITE van de VERKOPER, zal de VERKOPER contact opnemen met de KLANT om bevestiging van het gewenste relaispunt te verkrijgen. Het pakket kan daarom pas worden verzonden nadat de KLANT is teruggekeerd.

Het ontbreken van validatie van een relaispunt resulteert in de standaardweergave van het factuuradres op de factuur van de KLANT, dit adres vormt op geen enkele manier een leveringsverplichting aan het factuuradres.

 

11. Levering

 

De methoden van LEVERING van PRODUCTEN worden hieronder gegeven en zijn toegankelijk in de sectie "Levering" onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink.

 

Bezorgingsvertraging

Tijdens het bestelproces geeft de VERKOPER aan de KLANT de mogelijke verzendtijden en formules voor de gekochte PRODUCTEN aan. Details van levertijden worden gedetailleerd op de SITE. Bij gebreke van indicatie of overeenstemming over de leveringsdatum, levert de VERKOPER het PRODUCT zonder onnodige vertraging en niet later dan dertig (30) dagen na het sluiten van het contract. (Artikel L.216-1 van de Consumentenwet).

 

De LEVERTIJD die op de SITE wordt aangegeven, is ongeveer 24:00 uur tot 48:00 uur voor Europees Frankrijk en komt bovenop de verzendtijd. Deze deadline is indicatief en drukt een GEMIDDELDE deadline voor een bestelling uit, deze deadline kan daarom mogelijk worden verlengd. De gezondheidscrisis van COVID19 is nog steeds aan de gang, vervoerders worden getroffen, levertijden kunnen langer zijn.

Voor bestellingen buiten het vasteland van Frankrijk en Corsica kan de tijd variëren, afhankelijk van het land van bestemming en de vervoerder.

LEVERINGSVOORWAARDEN

LEVERING gebeurt aan huis tegen handtekening of op een afhaalpunt afhankelijk van de beschikbare opties aangeboden door de VERKOPER en de keuze gemaakt door de KLANT op het moment van de bestelling.

In het geval van een zogenaamde "thuis"- of relaispuntlevering, wordt het pakket tegen ondertekening en op vertoon van een identiteitsbewijs bij de KLANT afgeleverd, volgens de AV van de vervoerder die van kracht zijn op het moment van de bestelling en de levering. In geval van afwezigheid zal een visitekaartje worden achtergelaten bij de KLANT, zodat hij zijn pakket kan ophalen op een door de vervoerder gekozen relaispunt.

 

Aandachtspunt Relais: de KLANT is verplicht om de leveringstijd van zijn pakket te controleren in het geval van levering aan een relaispunt. Een pakket is bijvoorbeeld maar 3 dagen beschikbaar in een CONSIGNE-relay.

In het geval van een levering op een afhaalpunt, als het pakket niet tijdig wordt opgehaald door de KLANT, of het nu zijn eigen toedoen is of niet, zal het pakket door de vervoerder worden teruggestuurd naar de VERKOPER. Na ontvangst wordt de bestelling terugbetaald aan de KLANT. Indien de KLANT zijn artikel(en) alsnog wenst te ontvangen, dient een nieuwe bestelling te worden geplaatst.

De KLANT is ook verplicht om een ​​relaispunt te kiezen dat beschikbaar is gesteld op de lijst van de servers van de vervoerders, en is niet bevoegd om een ​​"persoonlijk" relaispunt te kiezen. In het geval van een keuze voor een adres dat niet door de vervoerder is vermeld voor een relaispunt, valt dit onder een zogenaamde "thuis" levering en is de KLANT verplicht om dit type levering te selecteren.

Volgens de T & C's van de vervoerder die van toepassing zijn op alle LEVERINGEN, in het geval van een probleem met de toegankelijkheid of tijdelijke of definitieve beschikbaarheid (bijvoorbeeld afwezigheid), om welke reden dan ook, of het nu gaat om een ​​levering aan huis of in een relaispunt , zal een ander afleveradres worden gekozen door de vervoerder, dit kan een ander afleveradres zijn dat dicht bij het oorspronkelijke en beschikbaar is op het moment van aflevering, of het gebruikelijke postkantoor van de KLANT.

De VERKOPER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze wijziging, die de verantwoordelijkheid is van de vervoerder, volgens zijn T & C's. De pakketten moeten door de KLANT worden afgehaald, ongeacht de plaats van levering, de VERKOPER zorgt niet voor het transportmiddel om er toegang toe te krijgen en is niet verantwoordelijk voor het terughalen van het pakket.

Opgelet: ter herinnering, de KLANT is verplicht om, in het geval van een levering aan huis, zijn contactgegevens strikt nauwkeurig op te geven (naam, postadres, e-mailadres, telefoon, enz.). Een huisadres moet een privéadres zijn, dat wil zeggen een adres van een persoon, eventueel een adres van een werkplek waar de KLANT rechtstreeks kan worden gecontacteerd, bereikbaar en bediend door de vervoerder. Op geen enkele manier is het gebruik van een postadres, een postagentschap of een ander adres dat niet in overeenstemming is met deze GTCS toegestaan.

In het geval van een retourzending van een pakket, wanneer de KLANT een onjuist, onvolledig, vals of niet-geautoriseerd adres heeft ingevoerd, zijn de kosten van het opnieuw verzenden van de bestelling, inclusief goederen, voor rekening van de KLANT in het geval dat hij verzoekt om opnieuw verzonden voordat de VERKOPER het geretourneerde pakket niet heeft terugbetaald. Als de bestelling al door de VERKOPER is terugbetaald, moet er een nieuwe bestelling worden gedaan. Als het pakket door de vervoerder als verloren wordt beschouwd vanwege het onjuiste adres dat door de KLANT is opgegeven, kan er geen restitutie en geen claim worden aangevraagd.

Leveringen gebeuren tegen handtekening aan huis, of op een afhaalpunt. De wijziging van deze leveringswijze door de KLANT impliceert zijn verantwoordelijkheid voor de correcte ontvangst van het pakket. Als de KLANT beslist om de vervoerder te machtigen om bijvoorbeeld rechtstreeks in de brievenbus af te leveren zonder handtekening, neemt de KLANT de verantwoordelijkheid op zich in geval van verlies van het pakket.

Bezorgzone

De aangeboden PRODUCTEN kunnen alleen in het GEBIED geleverd worden. Het is onmogelijk om een ​​bestelling te plaatsen voor een leveringsadres dat zich buiten dit GEBIED bevindt. De PRODUCTEN worden verzonden naar het (de) afleveradres(sen) dat de KLANT tijdens het bestelproces heeft aangegeven.

De VERKOPER kan echter een levering in de Europese Unie accepteren als deze aan de KLANT wordt voorgesteld tijdens de validatie van zijn winkelmandje met LEVERINGskosten die zonder grove fout worden aangegeven. De VERKOPER herinnert eraan dat leveringen aan overzeese departementen en gebieden evenals aan militaire adressen, resterende posten onmogelijk zijn. Indien een bestelling om technische of logistieke redenen in meerdere zendingen moet worden geleverd, worden er geen extra verzendkosten aan de KLANT in rekening gebracht. Aangezien de Brexit aan de gang is, behoudt de VERKOPER zich het recht voor om elke bestelling die in dit gebied wordt verzonden, aan te passen, in afwachting van de oprichting van de juiste transportservice, douaneaangiften en andere kosten die binnenkort worden gemaakt.

De KLANT wordt geïnformeerd dat de lijst met landen die bij de registratie wordt aangeboden alleen betrekking heeft op de continenten, leveringen aan de eilanden of gebieden die met het geselecteerde land worden gelijkgesteld, zijn niet mogelijk.

De verzendkosten voor de Europese Unie zijn inclusief de kosten van voorbereiding en verpakking, evenals de verzendkosten. Voorbereidingskosten en verzendkosten zijn vast. De VERKOPER raadt de KLANT aan om al zijn artikelen in één bestelling te groeperen. De VERKOPER mag twee of meer afzonderlijk geplaatste bestellingen niet combineren en voor elk van hen zijn verzend- en bezorgkosten van toepassing.

 

Eenmalige promoties: de levering aangeboden op een afleverpunt heeft alleen betrekking op de Europese Unie en Europees Frankrijk, via de vervoerder die wordt aangeboden op het moment van de bestelling. Als de actie niet van toepassing is of niet wordt aangeboden aan de klant, betekent dit dat het land van bestemming niet wordt beïnvloed door de actie. Er kan geen aanvraag worden gedaan voor een equivalent.

 

 

12. Herroepingsrecht & retourmogelijkheden

 

De modaliteiten van het herroepingsrecht en de modaliteiten van retournering van PRODUCTEN worden hieronder gegeven en zijn toegankelijk in het gedeelte "Retourneren" onderaan elke pagina van de SITE via een hyperlink.

Informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht

Principe van intrekking

De KLANT is een consument en heeft in principe het recht om zonder opgaaf van redenen het PRODUCT terug te sturen of terug te sturen naar de VERKOPER. Een "consument" is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn professionele, industriële of commerciële activiteit, of aan zijn ambacht of vrije professionele activiteit.

Hiervoor moet het PRODUCT uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping worden geretourneerd of geretourneerd, tenzij de VERKOPER aanbiedt het PRODUCT zelf af te halen.

Wachttijd

De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT, of een andere derde dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT, de goederen fysiek in bezit krijgt.

In het geval dat de KLANT meerdere PRODUCTEN heeft besteld via een enkele bestelling die aanleiding geeft tot meerdere LEVERINGEN (of in het geval van een bestelling van een enkel PRODUCT geleverd in verschillende batches), verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT, of een andere derde dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT, het laatste goed fysiek in bezit neemt.

In geval van levering van het PRODUCT in meerdere partijen onderdelen, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, fysiek in bezit komt van de laatste partij of van het laatste stuk.

Als de KLANT een fout heeft gemaakt in zijn bestelling of zich onmiddellijk na het definitieve aanbod wil terugtrekken, kan de VERKOPER zijn verzoek accepteren voordat hij de bestelling verzendt. De KLANT kan de annulering hiervan vragen, alleen als deze nog niet deel uitmaakt van voorbereiding of verzending. Anders moet de KLANT wachten op de ontvangst van het pakket om het terug te kunnen sturen naar de VERKOPER, en overgaan tot een terugbetalingsverzoek. Een artikelruil kan niet worden aangevraagd wanneer de bestelling al is geplaatst, de bestelling wordt volledig terugbetaald (altijd als deze niet in behandeling is) en de klant kan een nieuwe bestelling plaatsen met het artikel van zijn keuze.

Kennisgeving van het herroepingsrecht

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en in overeenstemming met artikel L.221-21 van de Consumentenwet, moet de KLANT zijn beslissing tot herroeping op de hoogte brengen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) aan : Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER of contact@truelove-shop.nl

Hij kan ook vrijblijvend gebruik maken van onderstaand herroepingsformulier.

Herroepingsformulier

Modelformulier voor herroeping

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u het contract wilt herroepen)

Aan: Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER of per e-mail naar contact@truelove-shop.nl. U kunt een kopie van uw factuur bijvoegen.

 • Ik / wij (*) stellen u hierbij op de hoogte / brengen u op de hoogte (*) van mijn / onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop van het (*) PRODUCT(EN) (*) hieronder:
 • Volgorde # ___
 • Factuur nr. ___
 • Besteld op ___ en ontvangen op ___
 • Gebruikte betaalmethode: ___
 • Naam van KLANT en, indien van toepassing, begunstigde van de bestelling: ___
 • Klant adres: ___
 • Bezorgadres : ___
 • Handtekening van de KLANT (behalve in het geval van verzending per e-mail): ___
 • Datum: ___

_______________

(*) Schrappen wat niet past.

Om de herroepingstermijn te respecteren, moet de KLANT zijn mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

 

 

Gevolgen van intrekking

In geval van herroeping door de KLANT verbindt de VERKOPER zich ertoe alle betaalde bedragen terug te betalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die, indien van toepassing, voortvloeien uit de keuze van de KLANT voor een andere leveringsmethode dan de standaard leveringsmethode aangeboden door de KLANT VERKOPER) vanaf de datum waarop hij op de hoogte wordt gesteld van het besluit van de KLANT om zich terug te trekken. (Artikel L.221-24 van de Consumentenwet).

Tenzij hij aanbiedt de PRODUCTEN zelf af te halen, kan de VERKOPER de terugbetaling uitstellen tot de PRODUCTEN zijn teruggevonden of totdat de KLANT het bewijs van verzending van de PRODUCTEN heeft geleverd, waarbij de geselecteerde datum die van de eerste van deze feiten is.

De VERKOPER zal tot terugbetaling overgaan met hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee de KLANT de oorspronkelijke transactie heeft verricht, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de KLANT om een ​​ander betaalmiddel te gebruiken en voor zover de terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de klant.

 
Retourmodaliteiten

De KLANT moet in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om dit contract te herroepen, de goederen terugsturen naar: Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER.

Retourkosten: raadpleeg de voorwaarden en paragraaf hieronder “Retourkosten”

Deze termijn wordt geacht te zijn vervuld indien de KLANT de goederen terugzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen.

 
 

Staat van het geretourneerde artikel

Het PRODUCT moet worden geretourneerd volgens de instructies van de VERKOPER en met name alle geleverde accessoires.

De verantwoordelijkheid van de KLANT is alleen aangegaan met betrekking tot de waardevermindering van het goed als gevolg van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van dit PRODUCT vast te stellen. Met andere woorden, de KLANT heeft de mogelijkheid om het PRODUCT te testen, maar hij kan aansprakelijk worden gesteld als hij andere manipulaties uitvoert dan noodzakelijk. Afgezien van het passen dat noodzakelijk is, moeten de artikelen verplicht worden bewaard en nieuw worden geretourneerd, zonder geuren, vlekken of haren, ongewassen. Etiketten, originele blisterverpakking, bruine stropdassen, afhankelijk van het artikel, worden ook gevraagd, maar zullen de retournering en terugbetaling van de bestelling in geval van afwezigheid niet voorkomen.

 
 

INSTRUCTIES VAN DE VERKOPER:

► De KLANT stemt ermee in zijn tests uit te voeren op een schone hond en op een schone plaats om het bestelde artikel niet te bevuilen.

De KLANT kan een e-mail sturen waarin hij specificeert wat hij een terugbetaling wenst aan contact@truelove-shop.nl

De VERKOPER stuurt de KLANT een e-mail met aanvullende uitleg gericht op zijn aankoop en de maattabel als deze beschikbaar is, evenals de aanpassingsgids als het een Country- of Country Plus-model is. , en de retourvoorwaarden. De VERKOPER zal de KLANT vragen om de bandinstellingen te controleren. Inderdaad, 80% van de e-mails over te grote of te kleine tuigjes zijn te wijten aan slecht afgestelde banden, en uiteindelijk is het tuigje geschikt voor de hond. Een bevestiging van het retourverzoek tot terugbetaling zal dan door de VERKOPER worden gevraagd.

Voor elke retourzending stemt de KLANT ermee in om het artikel te retourneren:

 • Schoon, ongebruikt behalve passen, ongewassen, geurvrij, vlekvrij, haarvrij
 • Etiketten en verpakkingen en bruine sluitingen, afhankelijk van het model, worden ook gevraagd, hun afwezigheid maakt het retourneren niet onmogelijk
 • De KLANT moet zijn naam, volledig postadres, telefoon en e-mail, bestelnummer opgeven (of een kopie van zijn factuur bijvoegen)

Als de KLANT een vuil artikel retourneert, met geuren van sigaretten, honden of andere geuren, met haar, of een ander artikel dat de waarde van het nieuwe artikel heeft verlaagd, kan het verzoek om terugbetaling niet worden verwerkt.

 

Retourkosten


De KLANT draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

 

 ► Het pakket MOET worden geretourneerd naar het volgende adres:
TRUELOVE SHOP ABEILTON
24 B RUE DE SCHIRRHEIN
67240 OBERHOFFEN SUR MODER
FRANKRIJK

► De VERKOPER adviseert de KLANT ten zeerste om zijn pakket te retourneren met een pakkettrackingnummer

► Alle geretourneerde pakketten worden systematisch gecontroleerd, alle artikelen in alle pakketten worden systematisch gecontroleerd

► Geretourneerde artikelen worden terugbetaald, als aan de retourvoorwaarden is voldaan. Ruilen wordt niet geaccepteerd. De KLANT kan desgewenst een nieuwe bestelling plaatsen op www.truelove-shop.nl.

► De retourvoorwaarden moeten gerespecteerd worden:
⚠ Om de terugbetaling te valideren, moeten de artikelen nieuw worden geretourneerd: ongebruikt, ongewassen of geparfumeerd, zonder geuren, haken en ogen of krassen, vlekken of haartjes. Anders kan de terugbetaling niet worden verleend.
Alle haren moeten zonder uitzondering worden verwijderd
Er mogen GEEN GEUREN (hond, sigaret, voedsel, wasmiddel, luchtverfrisser, andere) op het artikel aanwezig zijn. Anders kan de terugbetaling niet worden verleend.
Als artikelen niet nieuw en ongebruikt worden geretourneerd, kan er geen restitutie plaatsvinden.
Indien de voorwaarden niet gerespecteerd worden, kan geen enkele klacht aanvaard worden.

► De KLANT is verantwoordelijk voor het pakket dat hij verzendt

►Het is raadzaam om het pakket te retourneren met een trackingmethode. In het geval dat de VERKOPER de retourzending niet ontvangt, zelfs als de vervoerder aangeeft dat het pakket is afgeleverd, kan er geen terugbetaling of omruiling van het artikel worden verlangd. Bij een klacht dient de KLANT actie te ondernemen tegen de door hem gekozen vervoerder. Een klacht kan ook door de VERKOPER worden ingediend bij de door de KLANT gekozen vervoerder, waarbij de KLANT moet bewijzen dat de verzending heeft plaatsgevonden door met name het trackingnummer en de naam van de vervoerder aan de VERKOPER mee te delen.

►Als de KLANT in geval van een klacht wil dat de VERKOPER probeert contact op te nemen met de vervoerder, moet de KLANT aan de VERKOPER het volgende meedelen: een foto van de verzendbon met het volledige postadres van de ontvanger (de ontvanger is de VERKOPER), zoals evenals het trackingnummer van het pakket dat ook zichtbaar is op de bon. De KLANT moet de VERKOPER ook een bewijs van storting of levering aan de gekozen vervoerder bezorgen.
De VERKOPER wijst erop dat het hoofdkantoor in Frankrijk is gevestigd en dat het niet noodzakelijkerwijs met een Nederlandse vervoerder zal kunnen werkenSale artikelen / kortingen / aanbiedingen / geschenken

Een artikel in de uitverkoop of tegen een gereduceerde prijs dat door de KLANT wordt geretourneerd, wordt terugbetaald voor het bedrag dat is uitgegeven op het moment van aankoop, en niet voor het standaardbedrag zonder kortingen die in de online winkel worden weergegeven. De KLANT zal geen aanspraak kunnen maken op een korting voor een nieuw artikel indien hij dit nieuwe artikel wenst te bestellen na de retournering.

Een artikel aangeboden als cadeau voor een bestelling, ongeacht het bedrag, kan niet worden geclaimd buiten de termijnen die voor het aanbod zijn voorzien, zelfs niet in geval van betalingsmoeilijkheden. Indien de KLANT besluit meerdere bestellingen te plaatsen om meerdere keren van het aanbod te kunnen profiteren, zijn de verzendkosten voor elke bestelling verschuldigd. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de bestellingen in één pakket samen te voegen.

In geval van een gedeeltelijke terugzending van de bestelling voor terugbetaling, worden de forfaitaire leveringskosten niet terugbetaald, zelfs niet gedeeltelijk, omdat ze nog steeds actief zijn voor de artikelen die door de KLANT worden bewaard, inclusief een aangeboden artikel.

Voorbeeld: aanschaf van een tuigje en aanschaf van een leiband cadeau, daarna alleen het tuigje retourneren: de verzendkosten worden in dit geval niet vergoed, aangezien deze nog actief zijn voor de leiband. Dit is een cadeau, de riem is altijd gratis maar er zijn wel verzendkosten bij.

Een aangeboden artikel kan niet worden geruild voor een ander artikel of financieel worden vervangen. Als de KLANT zijn geschenk voor dit doel retourneert, kan er geen terugbetaling of omruiling worden verleend. Indien hij zijn gift alsnog wil recupereren, zijn de retourkosten voor zijn rekening.

 

Uitsluitingen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen:

- Dienstverlening die volledig is uitgevoerd voor het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht;

- Levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt

- Levering van goederen gemaakt volgens de specificaties van de KLANT of duidelijk gepersonaliseerd

- Levering van goederen die snel kunnen bederven of vervallen

- Levering van audio- of video-opnamen of verzegelde software waarvan de verzegeling na levering is verbroken

- Krant, tijdschrift, tijdschrift (behalve abonnementscontract)

- Het verlenen van logiesdiensten anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering of diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien de aanbieding een bepaalde datum of periode van uitvoering voorziet

- Levering van goederen die door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere goederen

- Leveringen van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en waarvan de verzegeling door de KLANT na LEVERING is verbroken

- de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop geen invloed kan worden uitgeoefend de verkoper

- Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die met spoed bij de consument thuis moeten worden uitgevoerd en op uitdrukkelijk verzoek van hem, binnen de limiet van reserveonderdelen en werkzaamheden die strikt noodzakelijk zijn om op de noodsituatie te reageren;

- Levering van niet-geleverde gedematerialiseerde digitale inhoud als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die tevens heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest

- contracten gesloten tijdens een openbare veiling

 

 

13. Verpakking

De PRODUCTEN zullen worden verpakt in overeenstemming met de geldende transportnormen, om een ​​maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens LEVERING te garanderen. KLANTEN verbinden zich ertoe dezelfde normen na te leven bij het retourneren van PRODUCTEN onder de voorwaarden uiteengezet in Bijlage 1 - Herroepingsbeleid.

Tijdens het transport kan het voorkomen dat een vervoerder de bestaande verpakking opnieuw verpakt of versterkt, als de vervoerder moeilijkheden heeft ondervonden bij het verwerken van zijn pakketten. Deze herverpakking of versterking heeft niet noodzakelijk een impact op de integriteit van de bestelde artikelen.

 

14. Garanties

Afgezien van de commerciële garanties die de VERKOPER zou kunnen bieden voor bepaalde PRODUCTEN, genieten alle Klanten van "wettelijke" garanties, voor alle PRODUCTEN, die hieronder worden beschreven, in overeenstemming met artikel L.111-1 van de Code van het verbruik

De verkoper is aansprakelijk voor gebreken in de overeenstemming van de goederen met het contract onder de voorwaarden van artikel L. 211-4 en volgende van de Consumentenwet en voor verborgen gebreken van het verkochte artikel onder de voorwaarden voorzien in artikelen 1641 en volgende van de code burgerlijk.


 

Artikel 14.1. Garantie van conformiteit

 Artikel L.217-4 van het consumentenwetboek: “De verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Het komt ook tegemoet aan elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer dit haar wordt opgedragen door het contract of onder haar verantwoordelijkheid is uitgevoerd ”.

 Artikel L.217-5 van de Consumentenwet: "Het goed beantwoordt aan de overeenkomst: 1° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing: - als het overeenkomt met de beschrijving gegeven door de verkoper en heeft de kwaliteiten die deze aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model; - als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering; 2° Of als het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard ”.

 De VERKOPER is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat tijdens de levering bestaat en elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer het hem wordt aangerekend of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming is verjaard binnen twee (2) jaar vanaf de levering van het PRODUCT (Artikel L.217-12 van de Consumentenwet)

In het geval van een gebrek aan overeenstemming, kan de KLANT naar eigen goeddunken de vervanging of reparatie van het PRODUCT vragen. Indien de kosten van de keuze van de KLANT echter duidelijk niet in verhouding staan ​​tot de andere mogelijke optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of het belang van het defect, kan de VERKOPER overgaan tot terugbetaling, zonder de gekozen optie te volgen. de klant. (Artikel L211-9 van de Consumentenwet)

Een bestelling langer dan 180 dagen (6 maanden) kan niet meer worden terugbetaald via Payplug. De klant kan kiezen tussen het versturen van een bankcheque of een overschrijving.

In het geval dat vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe om de prijs van het PRODUCT binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te sturen en in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres

 Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER.

Ten slotte is de KLANT vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van het PRODUCT gedurende de vierentwintig (24) maanden volgend op de levering van het PRODUCT, behalve voor tweedehands goederen waarvoor deze periode is vastgesteld op zes ( 6 maanden. (Artikel L.217-7 van de Consumentenwet).

Er wordt gespecificeerd dat deze wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing is ongeacht de commerciële garantie die, indien van toepassing, op de PRODUCTEN wordt verleend.

 

Artikel 14.2. Garantie op verborgen gebreken

De VERKOPER is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bedoeld, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de KLANT het niet zou hebben verkregen of niet zou hebben gegeven. dan een lagere prijs, als hij ze had gekend. (Artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek)

 

Deze garantie stelt de KLANT die het bestaan ​​van een verborgen gebrek kan bewijzen in staat te kiezen tussen terugbetaling van de prijs van het PRODUCT als het wordt geretourneerd en de terugbetaling van een deel van zijn prijs als het PRODUCT niet wordt geretourneerd.

 

In het geval dat vervanging of reparatie onmogelijk is, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT te retourneren en in ruil voor de terugzending van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER. De KLANT kan ook een verzoek indienen per e-mail aan contact@truelove-shop.nl

 

De actie die voortvloeit uit verlammende gebreken moet door de KLANT worden ingesteld binnen twee (2) jaar na ontdekking van het gebrek.

(Lid 1 van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek)

In het geval dat de KLANT de terugzending van een product aanvraagt ​​onder dekking van de wettelijke garantie van overeenstemming of van een verborgen gebrek, maar zichtbare sporen van beten, knabbelen, haken of enig ander element dat de breuk veroorzaakt, zichtbaar worden nageleefd, zijn de garanties hierboven vermeld kan niet van toepassing zijn, het gebrek niet het gevolg is van normaal gebruik van het artikel.

Indien de VERKOPER een uitwendig element (beten, bijten, enz.) verantwoordelijk vindt voor een breuk of een defect, is de garantie niet van toepassing, de KLANT wordt op de hoogte gebracht, hij kan zijn artikel desgewenst terugkrijgen per staat, de retourkosten zijn de verantwoordelijkheid van de KLANT. De KLANT moet de VERKOPER een leveringsbon bezorgen en ervoor zorgen dat de VERKOPER het pakket binnen 15 km van het hoofdkantoor van de VERKOPER kan afgeven. De VERKOPER is niet verantwoordelijk voor het verlies van het pakket, de KLANT moet actie ondernemen tegen de vervoerder.

 

 

15. Aansprakelijkheid

De VERKOPER kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van contractuele verplichtingen die toe te schrijven zijn aan de KLANT, in het bijzonder bij het invoeren van zijn bestelling.

De VERKOPER kan niet verantwoordelijk worden gesteld, of geacht worden te hebben gefaald in de huidige voorwaarden, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie. rechtbanken en tribunalen.

Er wordt ook gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect zijn gelinkt aan de SITE. Bijgevolg sluit het elke aansprakelijkheid voor de daar gepubliceerde informatie uit. Links naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de inhoud ervan.

  

16. Overmacht

De aansprakelijkheid van de VERKOPER kan niet worden uitgevoerd indien de niet-nakoming of vertraging in de uitvoering van een van zijn verplichtingen beschreven in deze AV het gevolg is van een geval van overmacht.

Er is sprake van overmacht in contractuele zaken wanneer een gebeurtenis buiten de wil van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment van het sluiten van het contract en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, de uitvoering van zijn verplichting verhindert door de debiteur.

Indien de belemmering van tijdelijke aard is, wordt de uitvoering van de verplichting opgeschort, tenzij de daaruit voortvloeiende vertraging ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Als de belemmering definitief is, wordt het contract automatisch beëindigd en zijn de partijen ontheven van hun verplichtingen onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1351 en 1351-1 van het Burgerlijk Wetboek.

Als zodanig kan de VERKOPER niet aansprakelijk worden gesteld in het bijzonder in geval van een aanval door hackers, onbeschikbaarheid van materialen, voorraden, reserveonderdelen, persoonlijke of andere apparatuur, onderbreking van elektronische communicatienetwerken, evenals '' in het geval van de optreden van een omstandigheid of gebeurtenis buiten de wil van de VERKOPER die plaatsvindt na het sluiten van de AV en die uitvoering onder normale omstandigheden verhindert.

Er wordt gepreciseerd dat de KLANT in een dergelijke situatie geen aanspraak kan maken op de betaling van enige schadevergoeding en geen verhaal kan doen op de VERKOPER.

In het geval dat een van de bovenstaande gebeurtenissen zich voordoet, zal de VERKOPER zich inspannen om de KLANT zo snel mogelijk te informeren.


17. Persoonsgegevens

 De VERKOPER verzamelt op de SITE persoonsgegevens van zijn KLANTEN, onder meer door middel van cookies. KLANTEN kunnen cookies deactiveren door de instructies van hun browser te volgen. Dit geldt ook voor een natuurlijk persoon bekend als BEZOEKER die niet in de categorie KLANT valt, maar die een bezoek brengt zonder bestelling, een registratie zonder bestelling en/of een winkelmandje zonder bestelling op de site van VERKOPER.

De gegevens die door de VERKOPER worden verzameld, worden gebruikt om bestellingen die op de SITE zijn geplaatst te verwerken, het account van de KLANT of BEZOEKER te beheren, de bestellingen te analyseren en, als de KLANT uitdrukkelijk voor deze optie heeft gekozen, hem commerciële prospectiebrieven, nieuwsbrieven, promotionele aanbiedingen en/of informatie over speciale verkopen, tenzij de KLANT dergelijke berichten van de VERKOPER niet langer wenst te ontvangen.

De KLANT of de BEZOEKER aanvaardt bij het aanmaken van een winkelmandje dat er per e-mail herinneringen aan de winkelmand naar hem worden gestuurd, in een redelijk aantal van drie herinneringen. Winkelwagenherinneringen zijn eenmalig en worden niet verzonden in de vorm van een abonnement, ze worden dus automatisch gedeactiveerd 5 dagen na elke geactiveerde winkelwagen, zonder dat de KLANT of BEZOEKER hiertoe verplicht is.

De gegevens van de KLANT of BEZOEKER die een klantenaccount heeft aangemaakt, worden door de VERKOPER vertrouwelijk bewaard voor de behoeften van het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet, gedurende een periode van 3 jaar vanaf het einde van de relatie. u bent klant of van uw laatste contact als u nog geen klant bent.

KLANTEN of BEZOEKERS kunnen zich op elk moment uitschrijven door naar hun account te gaan of door te klikken op de hyperlink die voor dit doel is voorzien onderaan elk aanbod dat per e-mail wordt ontvangen.

De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden doorgegeven aan de dienstverleners van de VERKOPER die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden kan de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN overdragen aan zijn zakenpartners, op voorwaarde dat ze uitdrukkelijk hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij het registreren op de SITE.

De VERKOPER zal KLANTEN specifiek vragen of ze willen dat hun persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt. KLANTEN kunnen op elk moment van gedachten veranderen door contact op te nemen met de VERKOPER. De VERKOPER kan zijn KLANTEN ook vragen of ze commerciële verzoeken van zijn partners willen ontvangen.

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

(Algemene Verordening Gegevensbescherming bekend als RGPD), zorgt de VERKOPER voor de uitvoering van de rechten van de betrokken personen.

Er wordt aan herinnerd dat de KLANT of BEZOEKER wiens persoonsgegevens worden verwerkt, het recht heeft op toegang, rectificatie, bijwerking, overdraagbaarheid en wissen van informatie over hem, evenals een recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met de artikelen 49, 50, 51, 53 en 55 van de Wet bescherming persoonsgegevens en de bepalingen van de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de Europese Algemene Verordening betreffende de bescherming van personen (RGPD).

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 56 van de wet op de gegevensbescherming en artikel 21 van de AVG kan de KLANT zich ook om legitieme redenen zonder reden en kosteloos verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben.

De KLANT kan ook het lot van zijn gegevens na zijn overlijden bepalen en kiezen of de VERKOPER zijn gegevens al dan niet meedeelt aan een derde partij die de KLANT eerder heeft aangewezen.

De KLANT kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres: contact@truelove-shop.nl of door een brief te sturen naar Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER.

Ten slotte kan de KLANT ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten en in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

INSTAGRAM.jpg Als de KLANT is geabonneerd op het Instagram-account van de VERKOPER (@laboutiquetrueloveshop), is vertrouwelijkheid het beleid van Instagram. Een derde partij of een BEZOEKER kan bijvoorbeeld abonnee zijn zonder als KLANT te worden aangemerkt. Als de winkel wordt geciteerd door de KLANT of een derde partij of een BEZOEKER, aanvaardt deze dat een publicatie in het "verhaal" en in de "voorpagina" door de VERKOPER op zijn Instagram-account kan worden gemaakt. De KLANT, de derde partij of de BEZOEKER kan zich op elk moment afmelden van het Instagram-account van de VERKOPER en de intrekking van de publicaties die het vermelden vragen. Aangezien pseudoniemen kunnen worden gebruikt, moet de KLANT, de derde partij of de BEZOEKER het verzoek rechtstreeks doen via hetzelfde Instagram-account van de KLANT, derde partij of BEZOEKER of van de particulier of professional niet KLANT. Een verzoek van een ander kanaal dan het Instagram-account kan niet in behandeling worden genomen.

Indien de KLANT wenst dat een foto van zijn hond met een artikel van TRUELOVE rechtstreeks 
op de website wordt gepubliceerd, kan hij deze aanvragen. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om
dit verzoek te accepteren of te weigeren, afhankelijk van de behoeften van de site. De KLANT kan te allen
tijde verzoeken om de foto en de informatie die erop betrekking heeft te verwijderen.

 

18. Intellectuele eigendom

 Alle visuele en geluidselementen van de SITE, inclusief de onderliggende technologie die wordt gebruikt, zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of octrooirecht.

Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Iedereen die een website publiceert en een directe hyperlink naar de SITE wil creëren, moet de VERKOPER schriftelijk om toestemming vragen.

Deze machtiging van de VERKOPER wordt in geen geval definitief verleend. Deze link dient op verzoek van de VERKOPER verwijderd te worden. Hypertextlinks naar de SITE die gebruikmaken van technieken zoals framing of invoeging door hypertextlinks (in-line linking) zijn strikt verboden.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de SITE en de inhoud ervan, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de VERKOPER, is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft met de artikelen L.335-2 en volgende. L.713-1 en volgende van de Intellectual Property Code.

Aanvaarding van deze AV betekent erkenning door de KLANT van de intellectuele eigendomsrechten van de VERKOPER en een verbintenis om deze te respecteren.

 
 19. Geldigheid van de Algemene Voorwaarden
Elke wijziging van de geldende wet- of regelgeving, of elke beslissing van een bevoegde rechtbank die een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig maakt, zal de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten. Een dergelijke wijziging of beslissing geeft KLANTEN op geen enkele manier het recht om deze Algemene Voorwaarden te negeren.

Alle voorwaarden die hierin niet uitdrukkelijk worden vermeld, zullen worden beheerd in overeenstemming met de gebruikelijke praktijk in de detailhandel, voor bedrijven met hoofdkantoor in Frankrijk.

 

20. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die online op de SITE worden gedaan, zolang de SITE online beschikbaar is.

 De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen te allen tijde door de VERKOPER worden gewijzigd en bijgewerkt. De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het moment van de bestelling.

 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gekochte PRODUCTEN.


21. Jurisdictie en toepasselijk recht

DE HUIDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN ALS DE RELATIE TUSSEN DE KLANT EN DE VERKOPER WORDEN GEREGELD DOOR DE FRANSE WET

IN GEVAL VAN EEN GESCHIL ZIJN ALLEEN DE FRANSE RECHTBANKEN BEVOEGD.

Echter, alvorens een beroep te doen op de arbitrage- of staatsrechter, wordt de Klant verzocht contact op te nemen met de klachtenafdeling van de VERKOPER.

Als er geen overeenstemming wordt bereikt of als de KLANT rechtvaardigt dat hij vooraf heeft geprobeerd zijn geschil rechtstreeks met de VERKOPER op te lossen door middel van een schriftelijke klacht, zal een optionele bemiddelingsprocedure worden voorgesteld, uitgevoerd in een geest van loyaliteit en te goeder trouw om te bereiken een minnelijke schikking bij het optreden van een conflict met betrekking tot dit contract, inclusief met betrekking tot de geldigheid ervan.

Om deze bemiddeling te starten, kan de KLANT contact opnemen met de bemiddelaar van de VERKOPER: TRUELOVE SHOP, wiens contactgegevens zijn: contact@truelove-shop.nl en die kunnen worden ingevoerd via deze link: contact@truelove-shop.nl.

De partij die de bemiddelingsprocedure wenst uit te voeren, moet eerst de andere partij per aangetekende brief met ontvangstbewijs op de hoogte stellen van de elementen van het conflict. Bemiddeling is niet verplicht, de KLANT of de VERKOPER kan op elk moment uit het proces verwijderen

IN HET GEVAL DAT BEMIDDELING NIET OF NIET BEDOELD IS, WORDT DE PROCEDURE DIE PLAATS KAN PLAATSEN AAN BEMIDDELING TOEGELATEN AAN DE HIERBOVEN AANGEWEZEN BEVOEGDE RECHTER.

22. Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van de VERKOPER tot volledige betaling. Het is verboden om de producten te verpanden, ze als zekerheid te geven, ze te transformeren of te wijzigen vóór de eigendomsoverdracht, zonder de toestemming van de VERKOPER.

 

23. Klachten

De VERKOPER heeft voor de KLANT een contactformulier beschikbaar op de WEBSITE en een e-mailadres: contact@truelove-shop.nl

De KLANT zal zijn klacht kunnen omschrijven en snel een antwoord op zijn verzoek kunnen krijgen.

Elke klacht die op het papier van de KLANT is geschreven, moet naar het volgende adres worden gestuurd: Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER - FRANCE.

 

LEVERING Probleem

De KLANT wordt op de hoogte gebracht van de leveringsdatum wanneer hij de vervoerder kiest, aan het einde van de online bestelprocedure, alvorens de bestelling te bevestigen. Er wordt gespecificeerd dat leveringen binnen maximaal dertig (30) dagen zullen plaatsvinden. Bij gebreke hiervan moet de KLANT de VERKOPER aanmanen om binnen een redelijke termijn te leveren en bij niet-levering binnen deze termijn kan hij het contract ontbinden.

In het geval van niet-ontvangst van een pakket dat door de vervoerder is aangegeven als te zijn afgeleverd, hetzij op een afhaalpunt, thuis tegen handtekening of als een retourpakket, kan de KLANT de opening van een klacht bij de VERKOPER vragen door een mail naar contact@truelove-shop.nl.

De VERKOPER zal, zonder onnodige vertraging vanaf ontvangst van de opzeggingsbrief, het totale bedrag dat voor de PRODUCTEN is betaald, inclusief belastingen en leveringskosten, aan de KLANT terugbetalen door middel van dezelfde betalingsmethode als die welke door de KLANT werd gebruikt om producten te kopen.

De VERKOPER is verantwoordelijk tot de levering van het PRODUCT aan de KLANT. Er wordt aan herinnerd dat de KLANT een termijn van drie (3) dagen heeft om de vervoerder op de hoogte te stellen van eventuele schade of gedeeltelijk verlies die tijdens de levering wordt waargenomen.

In het geval van niet-levering door de vervoerder, zal de VERKOPER een klacht indienen bij de diensten van de vervoerder. De door de vervoerder aangekondigde verwerkingstijden voor Europees Frankrijk liggen tussen 5 en 30 dagen, wat overeenkomt met de verwerking van de klacht en mogelijk met de verwerking van het leveringsgeschil dat later kan worden geopend. Echter, gezien de gezondheidscrisis en als het een periode van opsluiting of een zware belasting is (kerstperiode bijvoorbeeld), kan deze periode uitzonderlijk verlengd worden. Deze verwerking zal de hierboven vermelde wettelijke leveringstermijn niet overschrijden. Zonder terugzending van de vervoerder binnen de maximale termijn van 30 dagen na levering, zal de VERKOPER de KLANT vergoeden door de bestelling terug te betalen of een gelijkwaardige bestelling te sturen.


Tijdens de periode van verwerking van de claim door de vervoerder, tijdens de wettelijke periode, kan er geen verzoek tot terugbetaling of geen retourzending van pakketten worden aangevraagd. Een pakket kan inderdaad ten onrechte als afgeleverd worden aangegeven en daarna de reis hervatten. Hetzelfde geldt voor geretourneerde pakketten, terugbetaling vindt alleen plaats na ontvangst van het retourpakket door de VERKOPER en verificatie van de goederen, of, zodra de VERKOPER een bevestiging heeft van La Poste dat het pakket als verloren wordt beschouwd.

De KLANT wordt ook uitgenodigd om van zijn kant een klacht in te dienen bij de vervoerder om de verwerking ervan te versnellen, de referenties zijn nodig (zendingsnummer, contactgegevens, enz.):

 


 

Per email

https://aide.laposte.fr/contact/colissimo

 

Telefonisch

Van de Internationale

Azure-Nummer
0 810 821 821

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur

De service biedt contact in het Engels

 

Per post

Service Clients

99999 LA POSTE
FRANCE

Gratis T-formulieren en enveloppen zijn voor u beschikbaar in de vestigingen van La Poste in Frankrijk.

 

 

Telefonisch

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur.

TELEPHONE CHRONOPOST.png

09 69 391 391 (bellen zonder toeslag vanuit Frankrijk) +33

 

Per post :

Chronopost - Service Client Particuliers 

3 boulevard Romain Rolland

CS 70103

75014 PARIS
FRANCE


Het zendingsnummer is vereist.


 

Wat betreft geretourneerde pakketten, herinnert de VERKOPER eraan dat het in ontvangst nemen van de terugzending van de pakketten een aanbod is dat aan de KLANT wordt aangeboden en in geen geval een wettelijke verplichting, de Franse wet rekent deze kosten inderdaad aan de KLANT toe. In het geval van een retourpakket dat het onderwerp zou moeten zijn van een klachtopening bij de postdiensten, biedt de VERKOPER aan om de klacht in behandeling te nemen. De verwerkingstijden zijn dezelfde als hierboven vermeld.

De KLANT wordt ook in dit geval uitgenodigd om van zijn kant een klacht in te dienen bij de vervoerder, op onderstaand adres, om de verwerking te bespoedigen:

 

Problemen met een item

In geval van een klacht met betrekking tot een artikel, moet de KLANT een e-mail sturen naar contact@truelove-shop.nl met de foto van het betreffende artikel, de foto van het label van het artikel en de foto van de betreffende kamer / locatie.

Ter herinnering: een artikel heeft een garantie van 2 jaar bij normaal gebruik. Elk ongewoon gebruik, zoals bijvoorbeeld sporen van beten, in het algemeen een ongepast gebruik, zal niet het voorwerp uitmaken van enige terugbetaling of omruiling.


De riemen kunnen op verschillende manieren worden genaaid, de aanpassingsmethoden en de plaatsing van de reflecterende banden kunnen variëren afhankelijk van het model, de riemen kunnen een beetje worden opgevouwen zonder het harnas of de hond te schaden, of het beoogde gebruik van het harnas. Deze elementen kunnen bijvoorbeeld niet het onderwerp van een klacht zijn, ze hebben betrekking op het uiterlijk en de normale veroudering van het harnas.

Als de VERKOPER besluit om de vervanging van het artikel op zich te nemen, kan dit alleen op de enige voorwaarde dat het oorspronkelijke artikel door de KLANT wordt geretourneerd, met de door de VERKOPER verstrekte retourbon.

Indien de VERKOPER na analyse vaststelt dat er inderdaad sprake is van normale slijtage, zal de VERKOPER niet overgaan tot terugbetaling of vervanging van het artikel en zal de terugzending van het artikel gebeuren op kosten van de KLANT.

Indien de geleverde artikelen tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, dient de klantenservice van de VERKOPER hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. De VERKOPER heeft dus de mogelijkheid om klachten in te dienen bij de vervoerder of de transportverzekering. Indien de KLANT geen transportschade meldt, zal deze nalatigheid geen gevolgen hebben voor zijn wettelijke rechten op de garantie.

Ondanks alle aandacht die wordt besteed aan het voorbereiden van bestellingen, en ondanks de verschillende controlepunten die door de VERKOPER zijn ingesteld, kan er een fout optreden. Als het artikel dat de KLANT heeft besteld anders is dan het ontvangen artikel. De VERKOPER zal per e-mail een foto van de labels opvragen.

De KLANT is verplicht, alvorens contact op te nemen met de VERKOPER, om zijn factuur te controleren om te bepalen of het ontvangen artikel al dan niet overeenkomt met het bestelde artikel (referenties, beschrijving, prijs).

Na ontvangst en bevestiging van een voorbereidingsfout, zal de VERKOPER de retourbon voor het pakket verstrekken, ongeacht het oorspronkelijke land van levering. De voucher wordt verstrekt voor hetzelfde oorspronkelijke land van levering.

 

 

LET OP: wat de klacht of de retourzending ook is, de VERKOPER neemt niet de levering van het pakket op het postkantoor of het postkantoor op zich, noch neemt de VERKOPER de levering van het pakket rechtstreeks aan huis op zich. Dit geldt voor Europees Frankrijk en ook voor andere landen buiten Europees Frankrijk. Deze routering dient door de KLANT te gebeuren. De VERKOPER gebruikt de vervoerder van zijn keuze om het pakket te verzenden.

OPGELET: ongeacht de klacht of de terugzending, als de VERKOPER zorgt voor de terugzending van een nieuw artikel, is de KLANT verplicht het terug te vorderen binnen de termijnen voorzien door de AV van de vervoerder. De terugkeer zal systematisch naar het huis van de KLANT gebeuren, indien deze afwezig is en de vervoerder het pakket doorstuurt naar een doorgeefpunt, of indien de KLANT zelf beslist om het pakket om te leiden naar een doorgeefpunt, is hij verantwoordelijk voor op tijd het pakket ophalen.

Als het pakket niet op tijd wordt opgehaald en wordt teruggestuurd naar de afzender, dat wil zeggen naar de VERKOPER, draagt ​​de VERKOPER niet langer de retourkosten voor een tweede retourzending en behoudt hij zich het recht voor om de teruggave van de retourkosten te vragen aan de KLANT gefactureerd door de vervoerder.


 _____________________________________________________________________________________

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

 

Conditions Générales de Ventes issues de la boutique PRESTASHOP https://addons.prestashop.com/fr/ enrichis avec les informations entreprises

 

1. Champ d'application

 

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « Conditions Générales») s’appliquent à tout achat effectué par une personne physique (ci-après le « CLIENT») sur le site Internet https://www.truelove-shop.nl/ (ci-après le « SITE ») auprès de ABEILTON, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 90311474200013, ayant son siège social 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER, France, email : contact@truelove-shop.nl (ci-après le « VENDEUR »).

 

IMPORTANT Toute commande passée sur le Site implique obligatoirement l’acceptation sans réserve du CLIENT des présentes conditions générales

 Vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL ( www.bloctel.gouv.fr ) afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel avec lequel vous n’avez pas de relation contractuelle en cours, conformément à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Tout consommateur a la possibilité de s’inscrire gratuitement sur cette liste sur le site https://conso.bloctel.fr/index.php/inscription.php .

 

 

2. Définitions

 

Les termes employés ci-après ont, dans les présentes Conditions Générales, la signification suivante :

« CLIENT » : désigne le cocontractant du VENDEUR, qui garantit avoir la qualité de consommateur telle que définie par le droit et la jurisprudence française. A ce titre, il est expressément prévu que le CLIENT agit en dehors de toute activité habituelle ou commerciale.

« LIVRAISON » : désigne la première présentation des PRODUITS commandés par le CLIENT à l’adresse de livraison indiquée lors de la commande.

« PRODUITS » : désigne l’ensemble des produits disponibles sur le SITE.

« TERRITOIRE » : désigne la FRANCE Métropolitaine (hors DOM/TOM).

 

3. Objet

Les présentes Conditions Générales régissent la vente par le VENDEUR à ses CLIENTS des PRODUITS.

Le CLIENT est clairement informé et reconnaît que le SITE s’adresse aux consommateurs et que les professionnels doivent contacter le service commercial du VENDEUR afin de bénéficier de conditions contractuelles distinctes. La vente des produits proposés ne concerne que des quantités compatibles avec un usage individuel privé.

  

 

4. Acceptation des Conditions Générales

Le CLIENT s’engage à lire attentivement les présentes Conditions Générales et les accepter, avant de procéder au paiement d’une commande de PRODUITS passée sur le SITE.

Les présentes Conditions Générales sont référencées en bas de chaque page du SITE au moyen d’un lien et doivent être consultées avant de passer la commande. Le CLIENT est invité à lire attentivement, télécharger, imprimer les Conditions Générales et à en conserver une copie.

Le VENDEUR conseille au CLIENT de lire les Conditions Générales à chaque nouvelle commande, la dernière version desdites Conditions s’appliquant à toute nouvelle commande de PRODUITS.

En cliquant sur le premier bouton pour passer la commande puis sur le second pour confirmer ladite commande, le CLIENT reconnaît avoir lu, compris et accepté les Conditions Générales sans limitation ni condition.

 

5. Achat de produits sur le SITE

 

Pour pouvoir acheter un PRODUIT, le CLIENT doit être âgé d’au moins 18 ans et disposer de la capacité légale ou, s’il est mineur, être en mesure de justifier de l’accord de ses représentants légaux.

 

Le CLIENT sera invité à fournir des informations permettant de l’identifier en complétant le formulaire disponible sur le SITE. Le signe (*) indique les champs obligatoires qui doivent être remplis pour que la commande du CLIENT soit traitée par le VENDEUR. Le CLIENT peut vérifier sur le SITE le statut de sa commande. Le suivi des LIVRAISONS peut, le cas échéant, être effectué en utilisant les outils de suivi en ligne de certains transporteurs. Le CLIENT peut également contacter le service commercial du VENDEUR à tout moment par courrier électronique, à l’adresse contact@truelove-shop.nl, afin d’obtenir des informations sur le statut de sa commande.

 

Les informations que le CLIENT fournit au VENDEUR lors d’une commande doivent être complètes, exactes et à jour. Le VENDEUR se réserve le droit de demander au CLIENT de confirmer, par tout moyen approprié, son identité, son éligibilité et les informations communiquées.

6. Commandes

 

Article 6.1 Caractéristique des produits

 

 

Le VENDEUR s’engage à présenter les caractéristiques essentielles des PRODUITS (sur les fiches d’information disponibles sur le SITE) et les informations obligatoires que le CLIENT doit recevoir en vertu du droit applicable.

Le CLIENT accède aux détails concernant le produit comme sa présentation, ses dimensions ou son coût, en cliquant sur les produits ou les désignations d'articles.

Les photographies de l'assortiment de produits sur la boutique en ligne permettent seulement de les visualiser, elles ne sont en aucun cas des offres d'achat fermes.  Photographies non contractuelles, les couleurs peuvent légèrement varier en fonction de la luminosité

Le CLIENT s’engage à lire attentivement ces informations avant de passer une commande sur le SITE.

Sauf indication expresse contraire sur le SITE, tous les PRODUITS vendus par le VENDEUR sont neufs et conformes à la législation européenne en vigueur et aux normes applicables en France.

Le VENDEUR propose à ses clients un large choix d'articles destinés aux animaux domestiques. Ces articles sont réservés à des usages privés (non professionnelles, non sportives professionnelles).

 

Article 6.2. Procédure de commande

 

Les commandes de PRODUITS sont directement passées sur le SITE. Pour effectuer une commande, le CLIENT doit suivre les étapes décrites ci-dessous (veuillez noter cependant qu’en fonction de la page de démarrage du CLIENT, les étapes peuvent légèrement différer).

 

6.2.1. Sélection des PRODUITS et options d’achat

 

Le CLIENT devra sélectionner le(s) PRODUIT(s) de son choix en cliquant sur le(s) PRODUIT(s) concerné(s) et en choisissant les caractéristiques et les quantités souhaitées. Une fois le PRODUIT sélectionné, le PRODUIT est placé dans le panier du CLIENT. Lorsque le CLIENT clique sur le pictogramme représentant un chariot de supermarché, le produit est placé dans un panier virtuel. Ce dernier peut ensuite ajouter à son panier autant de PRODUITS qu’il le souhaite.

6.2.2. Commandes

 

 

Une fois les PRODUITS sélectionnés et placés dans son panier, le CLIENT doit cliquer sur le panier et vérifier que le contenu de sa commande est correct. Le panier est accessible sur le site Internet en haut à droite de l’écran, en cliquant sur le pictogramme représentant un chariot de supermarché.

Si le CLIENT ne l’a pas encore fait, il sera ensuite invité à s’identifier ou à s’inscrire.

Les clients déjà enregistrés peuvent entrer leur nom d'utilisateur et leur mot de passe afin d'utiliser automatiquement leurs informations sauvegardées pour passer leur commande

Une fois que le CLIENT aura validé le contenu du panier et qu’il se sera identifié / inscrit, s’affichera à son attention un formulaire en ligne complété automatiquement et récapitulant le prix, les taxes applicables et, le cas échéant, les frais de livraison.

Le CLIENT est invité à vérifier le contenu de sa commande (y compris la quantité, les caractéristiques et les références des PRODUITS commandés, l’adresse de facturation, l’adresse de livraison, le moyen de paiement et le prix) avant de valider son contenu, et si nécessaire, procéder à des changements.  Le CLIENT doit également sélectionner le mode de LIVRAISON choisi, avec le choix du point relais en cas de LIVRAISON en point relais.

Le CLIENT peut alors procéder au paiement des PRODUITS en suivant les instructions figurant sur le SITE et fournir toutes les informations nécessaires à la facturation et à la LIVRAISON des PRODUITS. Concernant les PRODUITS pour lesquels des options sont disponibles, ces références spécifiques apparaissent lorsque les bonnes options ont été sélectionnées. Les commandes passées doivent comprendre toutes les informations nécessaires au bon traitement de la commande. Le CLIENT, pour le paiement, doit cliquer sur le bouton « Commande avec obligation de paiement » en ayant préalablement sélectionné son mode de paiement, et validé la bonne prise en compte de ces présentes Conditions Générales. La commande est terminée dès que le client clique sur le bouton "Payer" après avoir entré ses renseignements, et que la confirmation 3D Secure auprès de sa banque a été validée**, ceci dans le cas d’un paiement par carte bancaire. Un paiement par chèque ou par virement actera une commande dès validation de la bonne réception sur le compte bancaire du VENDEUR. Une offre ferme est alors remise. Ne sont acceptés que les chèques émis par une banque française.

 **Les paiements par carte bancaire sont authentifiés grâce au système 3-D Secure. Après la validation de vos coordonnées bancaires, le CLIENT recevra une notification sur l’application de sa banque. Le CLIENT pourra alors s'identifier à l’aide d’un mot de passe ou de son empreinte digitale, ou tout autre système de sécurité demandé par sa banque. Une fois l’authentification validée, la commande du CLIENT est finalisée : le CLIENT recevra un e-mail de confirmation. Pour toute question concernant le 3-D Secure, le CLIENT est invité à contacter directement sa banque. 

Si le CLIENT ne reçoit pas d'e-mail de confirmation, le CLIENT est invité à consulter ses spams, ou à changer de navigateur.

 

6.2.3. Accusé de réception

 

Une fois que toutes les étapes décrites ci-dessus sont complétées, une page apparait sur le SITE afin d’accuser réception de la commande du CLIENT. Une copie de l’accusé de réception de la commande est automatiquement adressée au CLIENT par courrier électronique, à condition que l’adresse électronique communiquée par le biais du formulaire d’inscription soit correcte.

Le VENDEUR n’envoie aucune confirmation de commande par courrier postal ou par télécopie.

 

6.2.4. Facturation

 

Pendant la procédure de commande, le CLIENT devra saisir les informations nécessaires à la facturation (le signe (*) indiquera les champs obligatoires devant être remplis pour que la commande du CLIENT soit traitée par le VENDEUR).

Le CLIENT doit notamment indiquer clairement toutes les informations relatives à la LIVRAISON, en particulier l’adresse exacte de LIVRAISON, ainsi que tout éventuel code d’accès à l’adresse de LIVRAISON.

Le CLIENT doit également préciser le moyen de paiement choisi.

Ni le bon de commande que le CLIENT établit en ligne, ni l’accusé de réception de la commande que le VENDEUR envoie au CLIENT par courrier électronique ne constituent une facture. Quel que soit le mode de commande ou de paiement utilisé, Le CLIENT recevra l’original de la facture à la LIVRAISON des PRODUITS, à l’intérieur du colis. Le CLIENT peut demander à ne pas intégrer la facture dans le colis dans le cas d’une LIVRAISON pour un cadeau, de même, le VENDEUR ayant été informé par le CLIENT que le colis est un cadeau peut anticiper et ne pas insérer la facture dans le colis. Le CLIENT pourra à tout moment demander l’envoi de la facture originale, dans la limite légale de conservation.

 

6.3. Date de la commande

 

La date de la commande est la date à laquelle le VENDEUR accuse réception en ligne de la commande. Les délais indiqués sur le SITE ne commencent à courir qu’à partir de cette date.

 

6.4. Prix

 

Pour tous les PRODUITS, le CLIENT trouvera sur le SITE des prix affichés en euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de livraison applicables (en fonction du poids du colis, hors emballage et cadeaux, de l’adresse de LIVRAISON et du transporteur ou mode de transport choisi).

Les prix incluent en particulier la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux en vigueur à la date de commande. Toute modification du taux applicable peut impacter le prix des PRODUITS à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau taux.

Les frais de livraison sont indiqués au moment du paiement ou en consultant le panier.

Au cours du processus de commande, Le VENDEUR indique au CLIENT les formules d'expédition possibles pour les PRODUITS achetés. Les coûts d'expédition sont calculés en fonction du mode de livraison. Le montant de ces coûts sera dû par le CLIENT en sus du prix des PRODUITS achetés. Le détail des frais de livraison est détaillé sur le SITE. 

Sur le territoire de l'Union Européenne, la livraison est exemptée de droits de douane. Pour une livraison dans un pays hors de l'Union Européenne, en particulier en Suisse et au Royaume Unis, le CLIENT devra acquitter lui-même d'éventuels droits de douane, impôts et autres taxes. Les tarifs de livraison pour la Corse sont indiqués lors du renseignement de l'adresse Corse par le CLIENT. Le CLIENT est invité à renseigner l'adresse exacte de livraison au moment de son achat. Toute modification ultérieure d'une adresse de livraison entraînant des frais supplémentaires au VENDEUR seront répercutés auprès du CLIENT. Le VENDEUR se réserve le droit d’annuler la commande afin que le CLIENT repasse sa commande en saisissant les bonnes informations.

Le taux de TVA applicable est exprimé en pourcentage de la valeur du PRODUIT vendu, taux disponible sur la facture.

 

 

Les prix des fournisseurs du VENDEUR sont susceptibles d’être modifiés. En conséquence, les prix indiqués sur le SITE peuvent changer. Ils peuvent également être modifiés en cas d’offres ou de ventes spéciales.

 

Les prix indiqués sont valables, sauf erreur grossière. Le prix applicable est celui indiqué sur le SITE à la date à laquelle la commande est passée par le CLIENT.

 

6.5. Disponibilité des PRODUITS

 

Le professionnel s’engage à livrer le PRODUIT à la date ou dans le délai indiqué au CLIENT, sauf si les parties en ont convenu autrement.

L’indisponibilité d’un PRODUIT est en principe indiquée sur la page du PRODUIT concerné. Les CLIENTS peuvent également être informés du réassort d’un PRODUIT par le VENDEUR. En tout état de cause, si l’indisponibilité n’a pas été indiquée au moment de la commande, le VENDEUR s’engage à informer le CLIENT sans délai si le PRODUIT est indisponible.

Dans l’hypothèse où un PRODUIT est indisponible, le VENDEUR peut, et si les parties en conviennent, proposer un PRODUIT alternatif de qualité et de prix équivalents, accepté par le CLIENT. Le VENDEUR est autorisé à effectuer des livraisons partielles à ses frais, si cette mesure est envisageable pour le CLIENT.

Dans le cas où le VENDEUR ne pourrait pas livrer le PRODUIT commandé parce que le VENDEUR ne serait pas livré par ses fournisseurs pour des raisons dont il ne pourrait être tenue pour responsable, le VENDEUR pourra se rétracter du présent contrat. Dans ce cas, le VENDEUR en informera immédiatement le client et lui proposera un produit comparable.

Si le CLIENT décide d’annuler sa commande de PRODUITS indisponibles, il obtiendra le remboursement de toutes les sommes versées pour les PRODUITS indisponibles au plus tard dans les trente (30) jours du paiement.

 

6.6. Articles cadeaux

 

Les articles pouvant faire l’objet d’offres promotionnelles (exemple : une laisse Walk noire 110cm offerte à partir de 90€ d’achat TTC hors frais de port) ne pourront pas être réclamés en dehors des périodes des offres, périodes précisées sur le site Internet. En l'absence de période indiquée, l'offre est valable au moment de la validation de la commande.

Si le stock est insuffisant, le VENDEUR préviendra le CLIENT et retirera l’offre de la commande. Le CLIENT aura la possibilité de modifier sa commande avant envoi.

L’offre est active uniquement si le CLIENT saisi le code de réduction indiqué sur le site Internet. Toute demande d’ajout de l’offre ultérieure à la validation de la commande ne pourra être possible que si le colis n’est pas encore en préparation et si l’offre est toujours en cours au moment de la demande. Si le colis est en préparation et/ou expédition, aucune modification de commande ne pourra être exigée.

L’offre promotionnelle n’est valable que pour le produit explicitement cité sur le site Internet, un échange avec un autre produit ne pourra pas être exigé. L’offre promotionnelle ne comprends pas les frais de port. En cas de retour d’une commande, la totalité de la commande doit être retournée afin de pouvoir obtenir le remboursement des frais de port. Si le CLIENT décide de conserver l’article soumis à l’offre promotionnelle et de renvoyer le reste de sa commande, les frais de port resteront à sa charge et ne seront pas remboursés.

 

 

7. Paiement

 

7.1. Moyens de paiement

 

 

Le CLIENT peut payer ses PRODUITS en ligne sur le SITE suivant les moyens proposés par le VENDEUR.

Le CLIENT garantit au VENDEUR qu’il détient toutes les autorisations requises pour utiliser le moyen de paiement choisi.

 Le VENDEUR prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données transmises en ligne dans le cadre du paiement en ligne sur le SITE.

Il est à ce titre précisé que toutes les informations relatives au paiement fournies sur le SITE sont transmises à la banque du SITE et ne sont pas traitées sur le SITE.

 

Les produits peuvent être réglés par carte de crédit, mais également par chèque ou virement bancaire. Le VENDEUR se réserve le droit d'accepter exclusivement certains types de paiement en fonction de la commande ou du mode de livraison choisis par le client. Il n'est pas possible de payer en envoyant de l'argent liquide. Ne sont acceptés que les chèques émis par une banque française.

Le paiement par virement bancaire est possible. Le délai de préavis (pré-notification) est réduit à un jour. Si les banques facturaient des frais, le VENDEUR se réserve le droit de les répercuter sur le CLIENT, surtout dans le cas de prélèvements impayés parce que le compte est à découvert ou d'erreur dans les coordonnées bancaires transmises.

Coordonnées bancaires : demander les coordonnées bancaires par mail à contact@truelove-shop.nl, afin que le VENDEUR soit informé de la commande, puisse confirmer le total TTC présent dans le panier du CLIENT, puisse pointer et valider le virement, et puisse effectuer l'expédition dans les meilleurs délais

Dans le cas d'un paiement par carte de crédit, le montant est débité selon les délais de traitements bancaires en vigueur. Le VENDEUR accepte les paiements par carte Visa, MasterCard, et par carte bleue. Les paiements sont sécurisés avec cryptage SSL des transactions bancaires. Solution de paiement et authentification 3D-Secure PAYPLUG

 

 

 

 

7.2. Date de paiement

 

En cas de paiement unique par carte de crédit, le compte du CLIENT sera débité dès la commande de PRODUITS passée sur le SITE.

Si le CLIENT décide d’annuler sa commande de PRODUITS indisponibles, le remboursement s’effectuera conformément au dernier paragraphe de l’article 5.5 des présentes Conditions Générales.

 

7.3. Retard ou refus de paiement

 

Si la banque refuse de débiter une carte ou autre moyen de paiement, le CLIENT devra contacter le Service Client du VENDEUR afin de payer la commande par tout autre moyen de paiement valable.

Dans l’hypothèse où, pour quelle que raison que ce soit, opposition, refus ou autre, la transmission du flux d’argent dû par le CLIENT s’avèrerait impossible, la commande serait annulée et la vente automatiquement résiliée.

 7.4 Codes de réduction et codes cadeau

 

Lors de l'utilisation d'un code de réduction ou d'un code cadeau, les conditions d'utilisation en vigueur comme le montant minimum de commande, la période de validité etc. doivent être respectées. Les informations correspondantes sont mentionnées avec le code concerné. Dans tous les cas, un seul code peut être accepté par commande et par client. Un paiement en espèces et une compensation a posteriori avec des commandes antérieures n'est pas possible. Il est interdit de revendre les codes.

 

En cas de demande de retour d'un article, ayant initialement été livré avec une promotion en cours "livraison gratuite" (donc sans frais de livraison) ou toute autre promotion : le CLIENT est informé qu'une promotion n'est valable qu'une seule fois pour une commande spécifique. Le retour d'un article, suivi de la commande d'un nouvel article (en remplacement par exemple) ne faisant pas mention d'une promotion quelconque, ne donne pas droit à une livraison gratuite ou à la promotion de la commande initiale, pour cette seconde commande ou pour les commandes suivantes.

 

 

 

 

8. Preuve & Archivage

 

Tout contrat conclu avec le CLIENT correspondant à une commande d’un montant supérieur à 120 euros TTC sera archivé par le VENDEUR pendant une durée de dix (10) ans conformément à l’article L. 213-1 du Code de la consommation.

Le VENDEUR accepte d’archiver ces informations afin d’assurer un suivi des transactions et de produire une copie du contrat à la demande du CLIENT.

En cas de litige, le VENDEUR aura la possibilité de prouver que son système de suivi électronique est fiable et qu’il garantit l’intégrité de la transaction.

 

9. Transfert de propriété

Le VENDEUR reste le propriétaire des PRODUITS livrés jusqu’à leur complet paiement par le CLIENT.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle au transfert au CLIENT, au moment de la réception par lui, ou par un tiers désigné par lui autre que le transporteur, des risques de perte ou de dommage des PRODUITS faisant l’objet de la réserve de propriété, ainsi que des risques de dommage qu’ils pourront entraîner.

 

 

10. Expédition

 

 

Les modalités d’EXPEDITION des PRODUITS sont prévues ci-dessous et accessibles dans la rubrique « Livraison » en bas de chaque page du SITE via un lien hypertexte.

Délai d’expédition

Les délais pour préparer une commande puis établir la facture, avant expédition des PRODUITS en stock sont mentionnés sur le SITE. Les commandes sont expédiées sous 24h à 48h EN MOYENNE en fonction du jour de passation de la commande. Ces délais s’entendent hors weekends ou jours fériés (samedi, dimanche, jours fériés, congés, fermetures exceptionnelles, 26 décembre et Vendredi Saint fériés en Alsace Moselle) et sous réserve de paiement de la totalité de la commande. S'ajoutent au délai d'expédition les délais de livraison ci-dessous détaillés.

Dans le cas où, pour une raison technique ou informatique, le point relais du transporteur n’a pas été validé par le CLIENT sur le SITE, ou pour toute autre problème informatique rencontré avec le serveur du transporteur externe au SITE du VENDEUR, le VENDEUR prendra contact avec le CLIENT afin d’obtenir la confirmation du point relais souhaité. Le colis ne pourra en conséquence être expédié qu’après le retour du CLIENT.

L’absence de validation d’un point relais a pour conséquence l’affichage par défaut de l’adresse de facturation sur la facture du CLIENT, cette adresse ne constitue en aucun cas un engagement de livraison à l’adresse de facturation.

 

11. Livraison

 

 

 

 

Les modalités de LIVRAISON des PRODUITS sont prévues ci-dessous et accessibles dans la rubrique « Livraison » en bas de chaque page du SITE via un lien hypertexte.

 

Délais de livraison

Au cours du processus de commande, Le VENDEUR indique au CLIENT les délais et formules d'expédition possibles pour les PRODUITS achetés. Le détail des délais de livraison est détaillé sur le SITE. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison, le VENDEUR livre le PRODUIT sans retard injustifié et au plus tard trente (30) jours après la conclusion du contrat. (Article L.216-1 du Code de la consommation).

 

Les délais de LIVRAISON indiqués sur le SITE sont de 24h00 à 48h00 environ pour la France Métropolitaine et viennent s'ajouter au délai d'expédition. Ce délai est précisé être à titre indicatif et exprime un délai MOYEN pour une commande, ce délai peut donc potentiellement être rallongé. La crise sanitaire COVID19 étant toujours en cours, les transporteurs en sont impactés, les délais de livraison peuvent être plus longs.

 

Pour les commandes hors France Métropolitaine et pour la Corse, le délai peut varier en fonction du pays de destination et du transporteur.

 

Modalités de LIVRAISON

 

La LIVRAISON s'effectue à domicile contre signature ou en point relais selon les options disponibles proposées par le VENDEUR et le choix effectué par le CLIENT au moment de la commande. 

Dans le cas d'une livraison dite "à domicile" ou en point relais, le colis sera remis au CLIENT contre signature et sur présentation d'une pièce d'identité, selon les CGV du transporteur en vigueur au moment de la commande et de la livraison. En cas d'absence, un avis de passage sera laissé au CLIENT, afin de lui permettre d'aller chercher son colis dans un point relais choisi par le transporteur.

 

Attention Point Relais : le CLIENT est tenu de vérifier le délai de mise à disposition de son colis dans le cas d'une livraison en point relais. Par exemple, un colis n'est disponible que 3 jours dans un relais CONSIGNE.
Dans le cas d'une livraison en point retrait, si le colis n'est pas retiré à temps par le CLIENT, que cela soit de son fait ou non, le colis sera mis en retour à le VENDEUR par le transporteur. A réception, la commande sera remboursée au CLIENT. Si le CLIENT souhaite tout de même recevoir son ou ses articles, une nouvelle commande devra être effectuée.


Le CLIENT est également tenu de choisir un point relais mis à disposition sur le listing issu des serveurs des transporteurs, et n'a pas l'autorisation de choisir un point relais "personnel". Dans le cas d'un choix d'une adresse non listée par le transporteur pour un point relais, cela relève d'une livraison dite "à domicile" et le CLIENT a obligation de sélectionner ce type de livraison.

 

Selon les CGV du transporteur qui s’appliquent pour toutes les LIVRAISONS, en cas de problème d'accessibilité ou de disponibilité temporaire ou définitive (par exemple une absence), pour quelque raison que ce soit, que cela soit pour une remise à domicile ou en point relais, une autre adresse de livraison sera choisie par le transporteur, cela peut être un autre point relais proche de celui initial et disponible au moment de l’acheminement, ou le bureau de poste habituel de du CLIENT.


Le VENDEUR ne saurait être tenu pour responsable de ce changement, qui incombe au transporteur, selon ses CGV. Les colis sont à retirer par le CLIENT quelque soit l'endroit de livraison, le VENDEUR ne s'occupe pas du moyen de transport pour y accéder et n'est pas responsable de la récupération du colis.

 

Attention : pour rappel, le CLIENT est tenu, dans le cas d'une livraison à domicile, d'indiquer ses coordonnées de manière strictement exactes (nom, adresse postale, adresse mail, téléphone, etc...). Une adresse à domicile doit être une adresse privée c'est-à-dire une adresse d'un particulier, éventuellement une adresse d'un lieu de travail où le CLIENT peut être joignable directement, accessible et desservie par le transporteur. En aucune manière n’est autorisée l’utilisation d’une adresse postale, d’une agence postale ou toute autre adresse ne respectant pas les présentes CGV.

 

En cas de retour de colis, lorsque le CLIENT a renseigné une adresse erronée, incomplète, fausse ou non autorisée, les frais de réexpédition de la commande, marchandise comprise, sera à la charge du CLIENT dans le cas où il en demanderait la réexpédition avant que le VENDEUR n'ait effectué le remboursement du colis mis en retour. Si la commande a déjà fait l'objet d'un remboursement de la part du VENDEUR, une nouvelle commande devra alors être effectuée. Si le colis est considéré comme perdu par le transporteur, du fait de l'adresse incorrecte renseignée par le CLIENT, aucun remboursement et aucune réclamation ne pourra être demandée. 

 

Les livraisons s'effectuent contre signature à domicile, ou en point relais. Le changement de ce mode de livraison par le CLIENT implique sa responsabilité quant à la bonne réception du colis. Si le CLIENT décide d'autoriser le transporteur à livrer directement en boite aux lettres sans signature par exemple, le CLIENT prend la responsabilité en cas de perte du colis.

 

 

Zone de livraison

Les PRODUITS proposés ne peuvent être livrés que sur le TERRITOIRE. Il est impossible de passer une commande pour toute adresse de livraison située en dehors de ce TERRITOIRE. Les PRODUITS sont expédiés à (aux) l'adresse(s) de livraison que le CLIENT aura indiquée(s) au cours du processus de commande.

Toutefois, le VENDEUR peut accepter une livraison dans l'Union Européenne si celle-ci est proposée au CLIENT lors de la validation de son panier avec des frais de LIVRAISON indiqués sans erreur grossière. Le VENDEUR rappelle que les livraisons vers les Dom-Tom ainsi qu'à des adresses militaires, postes restantes sont impossibles. Si une commande doit être livrée en plusieurs expéditions pour des raisons techniques ou logistiques, aucun frais d'expédition supplémentaire ne sera facturé au CLIENT. Le Brexit étant en cours, le VENDEUR se réserve le droit d'adapter toute commande passée à expédier dans cette zone, en attendant la mise en place du service de transport adéquat, des déclarations de douane et autres frais prochainement engendrés.

Le CLIENT est informé que la liste des pays proposés lors de son enregistrement concerne les continents uniquement, les livraisons dans les îles ou territoires assimilés au pays sélectionné ne sont pas possible.


Les frais d'envois pour l'Union Européenne incluent les frais de préparation et d'emballage ainsi que les frais de port. Les frais de préparation et les frais de port sont fixes. Le VENDEUR recommande au CLIENT de regrouper tous ses articles dans une seule commande. Le VENDEUR ne pourra pas regrouper deux ou plusieurs commandes passées séparément et des frais d'expédition et de livraison s'appliqueront à chacune d'entre elles.

En cas d’absence de réponse de la part du client, Le VENDEUR choisira le point relais le plus proche disponible à ce moment là

 

 

 

12. Droit de rétractation & Modalités de retour

Les modalités du droit de rétractation et les modalités de retour des PRODUITS sont prévues ci-dessous et accessibles dans la rubrique « Retour » en bas de chaque page du SITE via un lien hypertexte.

Information concernant l'exercice du droit de rétractation

Principe de rétractation

Le CLIENT est consommateur et dispose par principe du droit de se rétracter en renvoyant ou en restituant le PRODUIT au VENDEUR, sans donner de motif. Est appelé "consommateur" toute personne physique qui accomplit un acte juridique dans un but qui ne peut être imputé ni à son activité professionnelle industrielle ou commerciale, ni à son activité professionnelle artisanale ou libérale. 

Pour cela, le PRODUIT devra être renvoyé ou restitué au plus tard dans les quatorze (14) jours suivant la communication de sa décision de se rétracter, à moins que le VENDEUR ne propose de récupérer lui-même le PRODUIT.

Délai de rétractation

Le délai de rétractation expire quatorze (14) jours après le jour où le CLIENT, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le CLIENT, prend physiquement possession du bien.

Dans le cas où le CLIENT aurait commandé plusieurs PRODUITS via une seule commande donnant lieu à plusieurs LIVRAISONS (ou dans le cas d’une commande d’un seul PRODUIT livré en plusieurs lots), le délai de rétractation expirera quatorze (14) jours après le jour où le CLIENT, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le CLIENT, prend physiquement possession du dernier bien.

En cas de livraison du PRODUIT en plusieurs lots de pièces, le délai de rétractation expirera quatorze (14) jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.

Si le CLIENT s'est trompé dans sa commande ou souhaite se rétracter immédiatement après l'offre ferme, le VENDEUR peut accepter sa demande avant l’envoi de la commande. Le CLIENT peut demander l'annulation de celle-ci, uniquement si elle n'est pas déjà partie en préparation, ou expédition. Dans le cas contraire, le CLIENT devra attendre la réception du colis pour pouvoir le renvoyer au VENDEUR, et procéder à une demande de remboursement. Un échange d'article ne peut pas être demandé lorsque la commande est déjà passée, il sera procédé à un remboursement complet de la commande (toujours si celle-ci n'est pas en cours de traitement) et le client pourra passer une nouvelle commande avec l'article de son choix.

Notification du droit de rétractation

Pour exercer son droit de rétractation et conformément à l’article L.221-21 du Code de la consommation, le CLIENT doit notifier sa décision de se rétracter au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique) à : Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER ou contact@truelove-shop.nl

Il peut également utiliser, sans obligation, le formulaire de rétractation disponible ci-après.

Formulaire de rétractation

Modèle de formulaire de rétractation
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

À : Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER ou par courrier électronique à contact@truelove-shop.nl. Vous pouvez joindre une copie de votre facture.

 • Je/Nous (*) vous notifie/notifions(*) par la présente, ma/notre(*) rétractation du contrat portant sur la vente du/des (*) PRODUIT(S)(*) ci-dessous :
 • Commande n° ___
 • Facture n° ___
 • Commandée le ___ et Reçue le ___
 • Moyen de paiement utilisé : ___
 • Nom du CLIENT et le cas échéant du bénéficiaire de la commande : ___
 • Adresse du CLIENT : ___
 • Adresse de LIVRAISON : ___
 • Signature du CLIENT (sauf cas de transmission par mail) : ___
 • Date : ___

_______________
(*) Rayer les mentions inutiles.

Pour que le délai de rétractation soit respecté, le CLIENT doit transmettre sa communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation

 

En cas de rétractation de la part du CLIENT, le VENDEUR s’engage à rembourser la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant, le cas échéant, du choix par le CLIENT d’un mode de livraison autre que le mode de livraison standard proposé par le VENDEUR) à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du CLIENT de se rétracter. (Article L.221-24 du Code de la consommation).

 

A moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les PRODUITS, le VENDEUR peut différer le remboursement jusqu’à récupération des PRODUITS ou jusqu’à ce que le CLIENT ait fourni une preuve de l’expédition des PRODUITS, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

 

Le VENDEUR procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que le CLIENT aura utilisé pour la transaction initiale, sauf accord exprès du CLIENT pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionnera pas de frais pour le CLIENT.

 

Modalités de retour

Le CLIENT devra en tout état de cause, au plus tard quatorze (14) jours après communication de sa décision de se rétracter du présent contrat, renvoyer le bien, à : Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER.

Frais de retour : consulter les modalités et paragraphe ci-dessous « Frais de retour »

 

Ce délai est réputé respecté si le CLIENT renvoie le bien avant l’expiration du délai de quatorze (14) jours.

 

Etat du bien retourné

 

Le PRODUIT doit être retourné suivant les consignes du VENDEUR et comporter notamment tous les accessoires livrés.

 

La responsabilité du CLIENT n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce PRODUIT. En d’autres termes, le CLIENT dispose de la possibilité de tester le PRODUIT mais sa responsabilité pourra être engagée s’il procède à des manipulations autres que celles qui sont nécessaires. Mis à part un essayage qui est nécessaire, les articles doivent impérativement être gardés et renvoyés neufs, sans odeurs ni tâches ni poils, non lavés. Les étiquettes, blister d’origine, attaches brunes selon les articles, sont également demandés, mais n’empêcheront pas le retour et le remboursement de la commande en cas d’absence.

 

CONSIGNES DU VENDEUR :


 Le CLIENT s’engage à faire ses essais sur un chien propre et dans un lieu propre afin de ne pas salir l’article commandé.

 

Le CLIENT peut envoyer un mail en précisant ce qu’il souhaite demander un remboursement à contact@truelove-shop.nl
Le VENDEUR fera parvenir au CLIENT un mail avec des compléments d’explications ciblées à son achat et le guide des tailles si celui-ci est disponible, ainsi que le guide de réglage s'il s'agit d'un modèle Country ou Country Plus, et les modalités de retour. Le VENDEUR demandera au CLIENT une vérification des réglages des sangles. En effet, 80% des mails concernant des harnais trop grands ou trop petits sont dus à des sangles mal réglées, et finalement le harnais convient bien au chien. Une confirmation de demande de retour pour remboursement sera alors demandée par le VENDEUR.


Pour tout retour, le CLIENT s’engage à retourner l’article :

 

·         Propre, non utilisé mis à part l'essayage, non lavé, sans odeurs, ni tâches, ni poils

·         Les étiquettes et emballage et attaches brunes selon les modèles sont également demandés, leur absence n’entraînant pas une impossibilité de retour

·         Le CLIENT doit préciser son nom, adresse postale complète, téléphone et mail, numéro de commande, (ou joindre la copie de sa facture)

 

Si le CLIENT retourne un article sale, avec des odeurs de cigarette, de chien ou autres odeurs, avec des poils, ou tout autre élément ayant déprécié la valeur de l’article neuf, la demande de remboursement ne pourra pas être prise en charge.

 

Frais de retour

 

En théorie, la loi impose au CLIENT de prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.

Le VENDEUR propose une offre commerciale de prise en charge des frais de retour, en fournissant un bon de retour, s’il ne constate aucune exagération du nombre de retours demandés par un CLIENT, même pour plusieurs commandes.

 Le VENDEUR fera parvenir au CLIENT un bon retour par mail, à utiliser dans les 7 jours suivant son édition, valable une seule fois par commande.

Passé le délai de 7 jours, si le CLIENT n’a pas déposé le colis retour auprès du transporteur, les frais de retour seront à la charge du CLIENT et ne seront plus pris en charge par le VENDEUR.

 Si le CLIENT décide d’utiliser le bon de retour hors délai et que cela engendre des frais supplémentaires au VENDEUR, le VENDEUR se réserve le droit de déduire ces frais du remboursement.

 Si le CLIENT exagère sur le nombre de retours demandés (demandes systématiques de retours car un article ne convient pas), plusieurs fois de suite sur plusieurs commandes, le VENDEUR se réserve le droit de ne plus prendre en charge les frais de retour. Le VENDEUR rappelle que les prises de mesures sont importantes afin de garantir le confort de l’animal. Les guides des tailles sont à dispositions pour effectuer toutes les mesures nécessaires, il incombe au CLIENT d'effectuer ces mesures et de ne pas commander au hasard pour ensuite retourner plusieurs fois son colis, auquel cas, comme précisé ci-avant, si le VENDEUR estime qu'il y a trop de demandes, le retour ne sera plus pris en charge.

 Le bon de retour sera transmis uniquement par mail, le VENDEUR ne prend aucun frais d’impression ou autre frais (papier par exemple) en charge. Le CLIENT accepte que le VENDEUR utilise un transporteur différent de celui initialement choisi pour la commande.

 

Le CLIENT est dans l'obligation de déposer son colis retour, s'il choisi d'utiliser le bon retour du VENDEUR, dans un point relais ou un bureau de Poste proposés par le transporteur. Si le CLIENT choisi un point relais non proposé par le transporteur, les frais engendrés seront à la charge du CLIENT et seront déduis du montant à rembourser. Lors de la remise d'un colis, celui-ci est flashé plusieurs fois par le transporteur, le bordereau de remise avec un tampon ne fait pas foi de remise du colis, seuls les flashages informatiques font foi. En cas de remise d'un colis dans un point relais ou un bureau de Poste, et si celui-ci est indiqué comme non flashé sur le suivi informatique du transporteur, le CLIENT devra prendre contact avec le point relais ou le bureau de Poste où il a déposé le colis. Le CLIENT peut également ouvrir une réclamation aux coordonnées mentionnées dans la rubrique réclamation. Le VENDEUR peut également ouvrir une réclamation auprès du transporteur.

Dans le cas où le CLIENT déciderait du mode de retour de son colis et du transporteur, les frais de retour seront à la charge du CLIENT. Adresse de renvoi : à expédier impérativement et exclusivement à l’adresse suivante : Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER.

 

Il est conseillé de renvoyer le colis avec un moyen de suivi. En cas de non réception du retour par le VENDEUR, même si le transporteur indique avoir livré le colis, aucun remboursement ou échange d’article ne pourra être exigé. Le CLIENT devra se retourner contre le transporteur qu’il a choisi pour toute réclamation. Une réclamation peut être ouverte en complément par le VENDEUR auprès du transporteur choisi par le CLIENT, le CLIENT devra prouver que l’envoi a bien été effectué en communiquant le numéro de suivi et le nom du transporteur au VENDEUR.

 

 Dans le cas où le poids du PRODUIT empêcherait le CLIENT de retourner ce PRODUIT par la Poste, le CLIENT devra prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.

 

 Frais de retour pris en charge : VALABLE POUR LA FRANCE MÉTROPOLITAINE, LA BELGIQUE, L'ALLEMAGNE UNIQUEMENT. Hors France Métropolitaine, Belgique, Allemagne, les frais de retour sont à la charge du CLIENT.

 

 

 

Articles soldés / réductions / offres promotionnelles / cadeaux

 

Un article soldé ou à tarif réduit, mis en retour par le CLIENT sera remboursé à hauteur du montant dépensé au moment de l'achat, et non à hauteur du montant standard sans réductions affiché sur la boutique en ligne. Le CLIENT ne pourra pas réclamer une réduction pour un nouvel article si celui-ci souhaite commander le-dit nouvel article suite au retour effectué.

Un article offert en cadeau pour une commande, quelque soit le montant, ne pourra être réclamé en-dehors des périodes prévues pour l'offre, même en cas de difficultés rencontrées pour le paiement. Si le CLIENT décide de passer plusieurs commandes afin de pouvoir bénéficier plusieurs fois de l'offre, les frais de port sont dus pour chaque commande. Le VENDEUR se réserve le droit de regrouper les commande dans un seul colis.

En cas de retour partiel de la commande pour remboursement, les frais de livraison forfaitaires ne seront pas remboursés, même partiellement, car toujours actifs pour les articles conservés par le CLIENT, y compris un article offert.

 

Exemple : achat d’un harnais et acquisition d’une laisse en cadeau, puis renvoi du harnais uniquement : les frais de port ne sont pas remboursés dans ce cas, car toujours actifs pour la laisse. Il s’agit d’un cadeau, la laisse est toujours offerte mais les frais de port sont dus. 

 

Un article offert ne pourra pas faire l’objet d’un échange avec un autre article ni d’un remplacement en valeur financière. Si le CLIENT renvoie son cadeau à cette fin, aucun remboursement ou échange ne pourra lui être accordé. S’il désire alors tout de même récupérer son cadeau, les frais de renvoi seront à sa charge. 

 

Exclusions du droit de rétractation

 

Le droit de rétractation est exclu dans les hypothèses suivantes :

 

- Fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

- Fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuation sur le marché financier

- Fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du CLIENT ou nettement personnalisés

- Fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement

- Fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou logiciels scellés qui ont été descellés après livraison
- Journal, périodique, magazine (sauf contrat d’abonnement)

- Prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de transport de biens, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si l’offre prévoit une date ou une période d’exécution spécifique

- Fourniture de biens qui par leur nature sont mélangés de manière indissociable à d’autres articles

- Fournitures de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le CLIENT après la LIVRAISON

- la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu’après 30 jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuation sur le marché échappant au contrôle du VENDEUR

- De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;

- Fourniture d’un contenu numérique non fourni dématérialisé si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation
- les contrats conclus lors d’une enchère publique

 

 

13. Emballage

 

Les PRODUITS seront emballés conformément aux normes de transport en vigueur, afin de garantir un maximum de protection pour les PRODUITS pendant la LIVRAISON. Les CLIENTS s’engagent à respecter les mêmes normes lorsqu’ils retournent des PRODUITS dans les conditions fixées en Annexe 1 – Politique de rétractation.

Dans le cadre du transport, il peut arriver qu’un transporteur procède à un ré-emballage ou à un renfort de l’emballage existant, si le transporteur a rencontré des difficultés lors du traitement de ses colis. Ce ré-emballage ou renfort n’a pas forcément de conséquence sur l’intégrité des articles commandés. 

 

 

14. Garanties

 

En dehors des garanties commerciales que le VENDEUR pourrait proposer pour certains PRODUITS, tout Client bénéficie de garanties « légales », pour l’ensemble des PRODUITS, qui sont détaillées ci-dessous, conformément à l’article L.111-1 du Code de la consommation

Le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien au contrat dans les conditions de l’article L. 211-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil.

 

 

Article 14.1. Garantie de conformité

 

 Article L.217-4 du Code de la consommation : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

  Article L.217-5 du Code de la consommation : « Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Le VENDEUR est susceptible de répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance et des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge ou a été réalisée sous sa responsabilité.

 L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux (2) ans à compter de la délivrance du PRODUIT (Article L.217-12 du Code de la consommation)

 En cas de défaut de conformité, le CLIENT pourra demander le remplacement ou la réparation du PRODUIT, à son choix. Toutefois, si le coût du choix du CLIENT est manifestement disproportionné au regard de l’autre option envisageable, compte tenu de la valeur du PRODUIT ou de l’importance du défaut, le VENDEUR pourra procéder à un remboursement, sans suivre l’option choisie par le Client. (Article L211-9 du Code de la consommation)

Une commande excédant les 180 jours (6 mois) ne pourra plus être remboursée via Payplug. Le client pourra choisir entre l'envoi d'un chèque bancaire, ou un virement.

 Dans l’hypothèse où un remplacement ou une réparation serait impossible, le VENDEUR s’engage à restituer le prix du PRODUIT sous trente (30) jours à réception du PRODUIT retourné et en échange du renvoi du PRODUIT par le CLIENT à l’adresse suivante

  Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER.

 Enfin, le CLIENT est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du PRODUIT pendant les vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du PRODUIT excepté pour les biens d’occasion pour lesquels ce délai est fixé à six (6) mois. (Article L.217-7 du Code de la consommation).

Il est précisé que la présente garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale consentie, le cas échéant, sur les PRODUITS.

 

Article 14.2. Garantie des vices cachés

 

Le VENDEUR est tenu de la garantie à raison des vices cachés du PRODUIT vendu qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que le CLIENT ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s'il les avait connus. (Articles 1641 et suivants du Code Civil)

Cette garantie permet au CLIENT qui peut prouver l’existence d’un vice caché de choisir entre le remboursement du prix du PRODUIT s’il est retourné et le remboursement d’une partie de son prix, si le PRODUIT n’est pas retourné.

Dans l’hypothèse où un remplacement ou une réparation serait impossible, le VENDEUR s’engage à restituer le prix du PRODUIT sous trente (30) jours à réception du PRODUIT retourné et en échange du renvoi du PRODUIT par le CLIENT à l’adresse suivante Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER. Le CLIENT peut également en faire la demande par mail à contact@truelove-shop.nl

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par le CLIENT dans un délai de deux (2) ans à compter de la découverte du vice.

 

(Alinéa 1er de l’article 1648 du Code Civil)

 

Dans le cas où le CLIENT demande le retour d'un produit sous couvert de la garantie légale de conformité ou de défaut caché, mais que des traces visibles de morsures, mordillement, accroches, ou tout autre élément déclencheur de la casse, sont visiblement constatés, les garanties citées plus hauts ne peuvent pas s'appliquer, le défaut ne résultant pas d'une utilisation normale de l'article.

Si le VENDEUR constate un élément externe (morsures, mordillement, etc...) responsable d'une casse ou d'un défaut, la garantie ne s’applique pas, le CLIENT en sera averti, il pourra récupérer son article en l’état s'il le souhaite, les frais de renvois étant à la charge du CLIENT. Le CLIENT devra fournir au VENDEUR un bordereau de livraison et s’assurer que le VENDEUR puisse déposer le colis à moins de 15km du siège du VENDEUR. Le VENDEUR n’est pas responsable de la perte du colis, le CLIENT devra se retourner contre le transporteur.

15. Responsabilité

 

La responsabilité du VENDEUR ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles imputable au CLIENT, notamment lors de la saisie de sa commande.

Le VENDEUR ne pourra être tenu pour responsable, ou considéré comme ayant failli aux présentes, pour tout retard ou inexécution, lorsque la cause du retard ou de l’inexécution est liée à un cas de force majeure telle qu’elle est définie par la jurisprudence des cours et Tribunaux français.

Il est par ailleurs précisé que le VENDEUR ne contrôle pas les sites web qui sont directement ou indirectement liés au SITE. En conséquence, il exclut toute responsabilité au titre des informations qui y sont publiées. Les liens vers des sites web de tiers ne sont fournis qu’à titre indicatif et aucune garantie n’est fournie quant à leur contenu.

 

16. Force majeure

La responsabilité du VENDEUR ne pourra pas être mise en oeuvre si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans les présentes CGV découle d’un cas de force majeure.

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil.

A ce titre, la responsabilité du VENDEUR ne pourra pas être engagée notamment en cas d’attaque de pirates informatiques, d’indisponibilité de matériels, fournitures, pièces détachées, équipements personnels ou autres, d’interruption de réseaux de communications électroniques, ainsi qu’en cas de survenance de toute circonstance ou évènement extérieur à la volonté du VENDEUR intervenant postérieurement à la conclusion des CGV et en empêchant l’exécution dans des conditions normales.

Il est précisé que, dans une telle situation, le CLIENT ne peut réclamer le versement d’aucune indemnité et ne peut intenter aucun recours à l’encontre du VENDEUR.

En cas de survenance d’un des évènements susvisés, le VENDEUR s’efforcera d’informer le CLIENT dès que possible.

 

 

 

  

 

17. Données personnelles

 

Le VENDEUR collecte sur le SITE des données personnelles concernant ses CLIENTS, y compris par le biais de cookies. Les CLIENTS peuvent désactiver les cookies en suivant les instructions fournies par leur navigateur. Ceci est également valable pour une personne physique dite VISITEUR qui ne rentre pas dans la catégorie CLIENT, mais qui effectue une visite sans commande, une inscription sans commande et/ou un panier sans commande sur le site du VENDEUR.

Les données collectées par le VENDEUR sont utilisées afin de traiter les commandes passées sur le SITE, gérer le compte du CLIENT ou du VISITEUR, analyser les commandes et, si le CLIENT a expressément choisi cette option, lui envoyer des courriers de prospection commerciale, des newsletters, des offres promotionnelles et/ou des informations sur des ventes spéciales, sauf si le CLIENT ne souhaite plus recevoir de telles communications de la part du VENDEUR.

Le CLIENT ou le VISITEUR acceptent, lorsqu’il créé un panier, que des relances panier lui parvienne par mail, dans un nombre raisonnable de trois relances. Les relances paniers sont ponctuelles et ne sont pas envoyées sous forme d'abonnement, elles sont donc désactivées de manière automatique au bout de 5 jours après chaque panier activé, sans que le CLIENT ou le VISITEUR ne soient dans l’obligation d’en faire la demande.

Les données du CLIENT ou du VISITEUR qui aura créé un compte client sont conservées confidentiellement par le VENDEUR pour les besoins du contrat, de son exécution et dans le respect de la loi, pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale si vous êtes client ou à compter de votre dernier contact si vous n’êtes pas encore client.

Les CLIENTS ou LES VISITEURS peuvent à tout moment se désinscrire en accédant à leur compte ou en cliquant sur le lien hypertexte prévu à cet effet en bas de chaque offre reçue par courrier électronique.

Les données peuvent être communiquées, en tout ou partie, aux prestataires de services du VENDEUR intervenant dans le processus de commande. A des fins commerciales, le VENDEUR peut transférer à ses partenaires commerciaux les noms et coordonnées de ses CLIENTS, à condition que ceux-ci aient expressément donné leur accord préalable lors de l’inscription sur le SITE.

Le VENDEUR demandera spécifiquement aux CLIENTS s’ils souhaitent que leurs données personnelles soient divulguées. Les CLIENTS pourront changer d’avis à tout moment en contactant le VENDEUR. Le VENDEUR peut également demander à ses CLIENTS s’ils souhaitent recevoir des sollicitations commerciales de ses partenaires.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

(Règlement général sur la protection des données dit RGPD), le VENDEUR assure la mise en œuvre des droits des personnes concernées.

Il est rappelé que le CLIENT ou le VISITEUR dont les données à caractère personnel sont traitées bénéficie des droits d’accès, de rectification, de mise à jour, de portabilité et d’effacement des informations qui le concernent, ainsi qu’un droit à la limitation du traitement conformément aux articles 49,50,51,53 et 55 de la Loi Informatique et Libertés et aux dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 du Règlement Général européen sur la Protection des Personnes (RGPD).

Conformément aux dispositions de l’article 56 de la Loi Informatique et Libertés et à l’article 21 du RGPD, le CLIENT peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant, sans motif et sans frais.

Le CLIENT peut également définir le sort de ses données après sa mort et choisir que le VENDEUR communique ou non ses données à un tiers que le CLIENT aura préalablement désigné.

Le CLIENT peut exercer ces droits en adressant un courrier électronique à l’adresse : contact@truelove-shop.nl ou en envoyant un courrier à Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER.

Enfin, le CLIENT peut également introduire une réclamation auprès des autorités de contrôle et notamment de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

 

INSTAGRAM.jpg Si le CLIENT est abonné au compte Instagram du VENDEUR (@laboutiquetrueloveshop), la confidentialité relève de la politique d'Instagram. Un tiers ou un VISITEUR peut par exemple être abonné sans qu’il soit désigné comme CLIENT. Si la boutique est citée par le CLIENT ou un tiers ou un VISITEUR, celui-ci accepte qu'une publication dans la « story » et à la « une » puisse être effectuée par le VENDEUR sur son compte Instagram. Le CLIENT, le tiers ou le VISITEUR peut se désabonner à tout moment du compte Instagram du VENDEUR et demander le retrait des publications le mentionnant. Etant donné que des pseudonymes peuvent être utilisés, le CLIENT, le tiers ou le VISITEUR devra en faire la demande directement via le même compte Instagram du CLIENT, tiers ou VISITEUR ou du particulier ou professionnel non CLIENT. Une demande formulée par un autre canal que le compte Instagram ne pourra pas être prise en compte.

Si le CLIENT souhaite qu’un photographie de son chien avec un article TRUELOVE soit publié directement sur le site Internet, il peut en faire la demande. Le VENDEUR se réserve le droit d’accepter ou de refuser cette demande, en fonction des besoins du site. Le CLIENT peut demander à tout moment le retrait de la-dite photographie et des informations s’y référant.

 

 

18. Propriété intellectuelle

Tous les éléments visuels et sonores du SITE, y compris la technologie sous-jacente utilisée, sont protégés par le droit d’auteur, le droit des marques et/ou des brevets.

Ces éléments sont la propriété exclusive du VENDEUR. Toute personne qui édite un site web et souhaite créer un lien hypertexte direct vers le SITE doit demander l’autorisation du VENDEUR par écrit.

Cette autorisation du VENDEUR ne sera en aucun cas accordée de manière définitive. Ce lien devra être supprimé à la demande du VENDEUR. Les liens hypertextes vers le SITE qui utilisent des techniques tels que le cadrage (framing) ou l’insertion par liens hypertextes (in-line linking) sont strictement interdits.

Toute représentation ou reproduction, totale ou partielle, du SITE et de son contenu, par quel que procédé que ce soit, sans l’autorisation préalable expresse du VENDEUR, est interdite et constituera une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants et les articles L.713-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

L’acceptation des présentes CGV vaut reconnaissance par le CLIENT des droits de propriété intellectuelle du VENDEUR et engagement à les respecter.

 

 

19. Validité des Conditions Générales

Toute modification de la législation ou de la réglementation en vigueur, ou toute décision d’un tribunal compétent invalidant une ou plusieurs clauses des présentes Conditions Générales ne saurait affecter la validité des présentes Conditions Générales. Une telle modification ou décision n’autorise en aucun cas les CLIENTS à méconnaître les présentes Conditions Générales.

Toutes conditions non expressément traitées dans les présentes seront régies conformément à l’usage du secteur du commerce aux particuliers, pour les sociétés dont le siège social se situe en France.

 

20. Modification des Conditions Générales

Les présentes Conditions Générales s’appliquent à tous les achats effectués en ligne sur le SITE, tant que le SITE est disponible en ligne.

Les Conditions Générales sont datées de manière précise et pourront être modifiées et mises à jour par le VENDEUR à tout moment. Les Conditions Générales applicables sont celles en vigueur au moment de la commande.

Les modifications apportées aux Conditions Générales ne s’appliqueront pas aux PRODUITS déjà achetés.

 

21. Compétence & droit applicable

LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES AINSI QUE LES RELATIONS ENTRE LE CLIENT ET LE VENDEUR SONT REGIES PAR LE DROIT FRANÇAIS

EN CAS DE LITIGE, SEULS LES TRIBUNAUX FRANÇAIS SERONT COMPETENTS.

Toutefois, préalablement à tout recours au juge arbitral ou étatique, le Client est invité à contacter le service réclamation du VENDEUR.

Si aucun accord n’est trouvé ou si le CLIENT justifie avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du VENDEUR par une réclamation écrite, il sera alors proposée une procédure de médiation facultative, menée dans un esprit de loyauté et de bonne foi en vue de parvenir à un accord amiable lors de la survenance de tout conflit relatif au présent contrat, y compris portant sur sa validité.

Pour enclencher cette médiation, le CLIENT peut contacter le médiateur du VENDEUR : TRUELOVE SHOP, dont les coordonnées sont : contact@truelove-shop.nl et qui peut être saisi via ce lien : contact@truelove-shop.nl .

La partie souhaitant mettre en œuvre le processus de médiation devra préalablement en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant les éléments du conflit La médiation ne présentant pas un caractère obligatoire, le CLIENT ou le VENDEUR peut à tout moment se retirer du processus

DANS L’HYPOTHESE OU LA MEDIATION ECHOUERAIT OU NE SERAIT PAS ENVISAGEE, LE LITIGE AYANT PU DONNER LIEU UNE MEDIATION SERA CONFIE A LA JURIDICTION COMPETENTE DESIGNEE CI-DESSUS.

 

 

22. Réserve de propriété

 

Les produits demeurent la propriété du VENDEUR jusqu'à leur paiement intégral. Il est interdit de mettre les produits en gage, de les remettre à titre de garantie, de les transformer ou de les modifier avant le transfert de propriété, sans l'autorisation du VENDEUR.

23. Réclamations

Le VENDEUR met à la disposition du CLIENT un formulaire de contact disponible sur le SITE et une adresse mail : contact@truelove-shop.nl

Le CLIENT pourra décrire sa réclamation et obtenir une réponse rapide à sa demande.

Toute réclamation écrite papier du CLIENT devra être transmise à l’adresse suivante : Abeilton 24 B Rue de Schirrhein 67240 OBERHOFFEN SUR MODER.

Problèmes de LIVRAISON

Le CLIENT est informé de la date de livraison fixée au moment où il choisit le transporteur, à la fin de la procédure de commande en ligne, avant de confirmer la commande. Il est précisé que les livraisons seront effectuées sous trente (30) jours maximums. A défaut, le CLIENT doit mettre en demeure le VENDEUR de livrer dans un délai raisonnable et en cas de non livraison dans ce délai, il pourra résilier le contrat.

En cas de non réception d'un colis indiqué comme étant livré par le transporteur, que cela soit en point relais, à domicile contre signature ou en colis retour, le CLIENT peut demander l'ouverture d'une réclamation au VENDEUR, en envoyant un mail à contact@truelove-shop.nl.

 

Le VENDEUR remboursera, sans retard excessif à compter de la réception de la lettre de résiliation, au CLIENT le montant total payé pour les PRODUITS, taxes et frais de livraison inclus, au moyen du même mode de paiement que celui utilisé par le CLIENT pour acheter les PRODUITS.

Le VENDEUR est responsable jusqu’à la livraison du PRODUIT au CLIENT. Il est rappelé que le CLIENT dispose d’un délai de trois (3) jours pour notifier au transporteur les avaries ou pertes partielles constatées lors de la livraison.


En cas de non livraison par le transporteur, le VENDEUR procédera à l'ouverture d'une réclamation auprès des services du transporteur. Les délais de traitement annoncés par le transporteur, pour la France Métropolitaine, sont entre 5 et 30 jours, qui correspondent au traitement de la réclamation et éventuellement au traitement de la contestation de livraison qu'il est possible d'ouvrir dans un second temps. Toutefois, étant donné la crise sanitaire et s'il s'agit d'une période de confinement ou de forte charge (période de Noël par exemple), ce délai peut exceptionnellement être rallongé. Ce traitement n’excédera pas le délai légal de livraison cité plus haut. Sans retour du transporteur dans le délai maximum des 30 jours de livraison, le VENDEUR indemnisera le CLIENT par le remboursement de la commande ou l’envoi d’une commande équivalente.


Durant la période de traitement de la réclamation par le transporteur, pendant le délai légal, aucune demande de remboursement ou aucun renvoi de colis ne pourra être demandé. En effet, un colis peut être faussement indiqué comme étant livré, puis reprendre son parcours par la suite. Il en est de même pour les colis retours, le remboursement ne sera effectué qu'à réception du colis retour par le VENDEUR et de la vérification de la marchandise, ou, dès que le VENDEUR a la confirmation de La Poste que le colis est considéré comme perdu.


Le CLIENT est également invité à ouvrir une réclamation de son côté auprès du transporteur afin d'en accélérer le traitement, les références seront nécessaires (numéro d’envoi, coordonnées, etc) :

Par mail

https://aide.laposte.fr/contact/colissimo

 

Par téléphone

 

Par courrier

Service Clients

99999 LA POSTE
FRANCE


Des formulaires et enveloppes T gratuites sont à votre disposition dans les établissements de La Poste en France.

 

 

Par téléphone :

Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h. 

TELEPHONE CHRONOPOST.png

09 69 391 391 (appel non surtaxe) +33

 

Par courrier :

 

Chronopost - Service Client Particuliers 

3 boulevard Romain Rolland

CS 70103

75014 PARIS
FRANCE

Le numéro d'envoi sera nécessaire. 

Concernant les colis mis en retour, le VENDEUR rappelle que la prise en charge du retour des colis est une offre proposée au CLIENT et en aucun cas une obligation légale, la loi française impute en effet cette charge du CLIENT. Dans le cas d'un colis retour qui devrait faire l'objet d'une ouverture de réclamation auprès des services postaux, le VENDEUR propose la prise en charge de la réclamation. Les délais de traitement sont les mêmes que ceux cités ci-dessus.

Le CLIENT est, dans ce cas aussi, également invité à ouvrir une réclamation de son côté auprès du transporteur, à l'adresse ci-dessous, afin d'en accélérer le traitement :

Problèmes sur un article

En cas de réclamation concernant un article, le CLIENT devra envoyer un mail à contact@truelove-shop.nl avec la photographie de l'article concerné, la photographie de l'étiquette de l'article, et la photographie de la pièce / endroit concerné.


Pour rappel, un article est garanti 2 ans en cas d'utilisation normale de celui-ci. Toute utilisation inhabituelle, telle que par exemple des traces de morsures, de manière générale une utilisation non adaptée, ne fera l'objet d'aucun remboursement ou d'aucun échange.

Les sangles peuvent être cousues de plusieurs manières différentes, les méthodes de réglage ainsi que l’agencement des bandes réfléchissantes peuvent évoluer selon les modèles, les sangles peuvent se replier un peu sans que cela ne nuise au harnais ni au chien, ou n'entrave l'utilisation prévue du harnais. Ces éléments, par exemple, ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation, elles concernent l'aspect et le vieillissement normal du harnais.


Si le VENDEUR décide de prendre en charge le remplacement de l'article, celui-ci ne pourra se faire qu'à la seule condition que l'article initial soit retourné par le CLIENT, avec le bon de retour fourni par le VENDEUR.

Si le VENDEUR établi après analyse qu'il s'agit bien d'une usure normale, le VENDEUR ne procédera pas au remboursement ni au remplacement de l'article, et le renvoi de l'article se fera à la charge du CLIENT.

Si les articles livrés ont été endommagés pendant le transport, le service-clients du VENDEUR doit en être informé le plus rapidement possible. Le VENDEUR aura ainsi la possibilité d'adresser des réclamations au transporteur ou à l'assurance-transport. Si le CLIENT ne déclare pas une avarie de transport, cette négligence n'aura aucune répercussion sur ses droits légaux à la garantie.

Malgré toute l’attention portée à la préparation des commandes, et malgré les différents points de contrôles mis en place par le VENDEUR, une erreur peut arriver. Si l’article que le CLIENT a commandé est différent de l’article réceptionné. Le VENDEUR demandera une photographie des étiquettes par mail.

Le CLIENT est tenu, avant de contacter le VENDEUR, de vérifier sa facture afin de déterminer si l’article reçu correspond ou non à l’article commandé (références, description, prix).

A réception et confirmation d'une erreur de préparation, le VENDEUR fournira le bon de retour du colis, quelque soit le pays initial de livraison. Le bon sera fourni pour le même pays initial de livraison.

 

ATTENTION : quelque soit la réclamation ou le retour, le VENDEUR ne se charge pas et ne prend pas en charge de l'acheminement du colis jusqu'en point postal ou en bureau de Poste, ni du retrait du colis retour directement à domicile. Cela est valable pour la France Métropolitaine et également pour les autres pays hors France Métropolitaine. Cet acheminement doit se faire par le CLIENT. Le VENDEUR utilisera le transporteur de son choix pour l’envoi du colis.

ATTENTION : quelque soit la réclamation ou le retour, si le VENDEUR prend en charge le renvoi d'un nouvel article, le CLIENT est tenu de le récupérer dans les délais prévus par les CGV du transporteur. Le renvoi se fera systématiquement au domicile du CLIENT, si celui-ci est absent et que le transporteur achemine le colis dans un point relais, ou si le CLIENT décide de lui-même de re-router le colis vers un point relais, il lui incombe de récupérer le colis à temps.
Si le colis n'est pas récupéré à temps et est mis en retour à l'expéditeur, c'est à dire au VENDEUR, le VENDEUR ne prendra plus en charge les frais de renvoi pour un second renvoi, et se réserve le droit de demander la récupération des frais de retour au CLIENT facturés par le transporteur.