Persoonlijke gegevens / Privacy

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens door te schrijven naar het hoofdkantoor. De persoonlijke gegevens die op de site https://www.truelove-shop.nl worden verzameld, worden niet geautomatiseerd verwerkt. Dit is het herstellen van gegevens via het contactformulier.

 

Koekjes

 

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de Truelove Shop-site automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd en tijdelijk in het geheugen of op zijn harde schijf kan worden opgeslagen. Een cookie is een element waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar wordt gebruikt om informatie vast te leggen met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de website. Gebruikers van de site erkennen dat ze op de hoogte zijn gebracht van deze praktijk en geven Truelove Shop toestemming om deze te gebruiken. Ze kunnen deze cookie deactiveren via de parameters die in hun webbrowser verschijnen (bijvoorbeeld: Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Brave, enz ...)

 

Waarschuwingen

Alle informatie op deze site is louter indicatief en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever. Deze informatie, die niet de pretentie heeft volledig te zijn, kan geenszins een advies vormen. Deze informatie kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de pagina's, gegevens en elk ander onderdeel van de site, door welk proces of medium dan ook, is verboden en vormt, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever, een inbreuk die bestraft kan worden door de Artikelen L335-2 en volgende van de Intellectual Property Code. Elk gebruik van de inhoud en de site, zelfs gedeeltelijk, voor illegale doeleinden, zal het voorwerp uitmaken van juridische procedures tegen de overtreders.

 

Meld een fout

De redactie van de Truelove Shop-website probeert met alle middelen geldige informatie te verspreiden, up-to-date te houden en de kwaliteit van de inhoud te waarborgen. Indien inhoud niet meer passend is of een bedrijf stoort, nodigt Truelove Shop je uit om het probleem te melden via de contactpagina. De inhoud wordt zo snel mogelijk aangepast.

 

De site bewerken

Deze site https://www.truelove-shop.nl, hierna Truelove Shop genoemd, wordt uitgegeven door het bedrijf SAS ABEILTON met behulp van de open source-oplossing Prestashop ™. Deze site http://www.truelove-shop.nl is het exclusieve eigendom van SAS ABEILTON. Truelove Shop is een geautoriseerde wederverkoper van het merk Truelove, in overeenstemming met haar leverancier Truelove Pet.

 

Het Hoofdkantoor

SAS ABEILTON
3 Rue des Vignes
67240 OBERHOFFEN SUR MODER - Alsace - France
Mail : contact@truelove-shop.nl
Téléfoon : 06 18 05 93 80

Aandelenkapitaal

1500.00€

 

Franse registratie

SIRET 90311474200013
TVA FR87903114742

Contact details

Editor

BAUER - ABEILTON
3 Rue des Vignes
67240 OBERHOFFEN SUR MODER
FRANCE Frankrijk

Publicatie directeur

Noëlie BAUER - Manager

 

Gastheer

OVH

SAS au capital de 10 069 020€
RCS Lille Métropole 424 761 419 0045
Code APE 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419

Het Hoofdkantoor  : 2rue Kellerman 59100 Roubaix - France